Perry Rhodan 2280 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2280
Název:Exil Věštců
(Exil der Orakel)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:29. dubna 2005
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1333 NGL
Šota–Magathové hledají domov – a Mléčná dráha zbrojí proti Kybbům
Hlavní postavy románu:

Bort Leytmark – Mladý patriarcha Šota–Magathů chce vést svůj lid do budoucnosti.

Goth Dungear – Nejvyšší představená Šota–Magathů zachovává tradice.

Atjaa – Ocelová Stráž vyzbrojí Motany k válce.

Atlan – Arkonidan se vrací zpět na Baikhal Cain.

Definitivní pád hvězdného oceánu Jamondi a hvězdokupy Arphonie do normálního prostoru vede ke katastrofě: prostorové otřesy a hyperbouře ničí celé sluneční soustavy. Zbývající pěnový opál ze Svaté hory na Baikhal Cainu spontánně vyhoří a vytrhne celou soustavu slunce Cain z Univerza. V okolí deseti světelných hodin nezůstane zhola nic, při kataklyzmatu je zničeno i 6 Kybb–Titánů. To je konec pro poslední na Baikhal Cainu setrvávající Motany – ale 100 000 Šota–Magathů, žijících na planetě, z neštěstí vyvázne. Varovalo je vzrůstající a pro ně trýznivé vyzařování pěnového opálu, pročež se pod vedením mladého patriarchy Borta Leytmarka kolektivně teleportovali na planetu Ios V. Tam se o něco později setkají s patriarchou Dan Errithim a jeho rodinou – informace o příchodu dalších Šota–Magathů se zřejmě rychle rozšířily. Dan Errithi přinese poselství Šedého nezávislého: Všechny svobodné národy hvězdného oceánu se mají semknout v boji s Kybby. Nejvyšší představený všech Šota–Magathů, starý patriarcha Goth Dungear, je však zásadně proti. V budoucnu by se chtěl držet doktríny nevměšování a neviditelnosti. Dojde k mocenskému boji mezi ním a Bortem Leytmarkem, který nakonec vyhraje mladší patriarcha.

Mezitím se Ocelová stráž Atjaa pokouší reaktivovat flotilu bionických křižníků o 8 000 jednotkách, už 12 000 let ukrytou v lokalizačním stínu slunce Kor. Chybí však vhodné posádky. Proto má být sto Motany obydlených planet, známých z hvězdného katalogu Bešů, osvobozeno z područí Kybbů. Jakmile jsou určené světy zbaveny utlačovatelů, nastane nebývalý příliv nadšených dobrovolníků. Za pozoruhodně krátkou dobu se podaří vyškolit posádky včetně smrtonošů, takže v březnu 1333 NGL vstoupí do služby 2 500 plavidel. Kybbové se v této době chovají zcela pasivně, zřejmě koncentrují veškeré své síly k tomu, aby své lodi přizpůsobili zvýšenému hyperodporu.

Atlan a Zephyda se u Hayoku setkají s Julianem Tifflorem. Nesmrtelní si vymění informace, diskutuje se o Gon–Orbhonovi a obsazení Země. MEČ se následně vydá na Tom Karthay a vyloží síťovače ze Šedopěny, které jsou okamžitě nainstalovány do bionických křižníků. Potom pokračuje na Ios V, kde je Dan Errithi zpraví o exilu Věštců. Zephyda a šest Stráží prosí Borta Leytmarka, aby se i se soukmenovci přidal k Alianci morálky a poskytl jí své teleportérské schopnosti. Nabídnou Šota–Magathům nový domov: Tan–Jamondi II, stanoviště dómu Rogan ! Brzy se tam teleportují první rodiny Šota–Magathů, nezpozorováni Kybby, kteří mají v soustavě své jednotky. Na Tan–Jamondi II se vrací také Paragonový kříž, a opět zprovozní tamější dóm. Kybbové nezareagují ani na tuto událost. Dne 26. března 1333 NGL zachytí Motanové radiogram, který nedokážou dekódovat. Všechny doposud na oběžné dráze dislokovaní Kybb–Titáni pak vyrazí ve směru Země...

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!