Perry Rhodan 2279 (Česká obálka) Perry Rhodan 2279 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2279
Název:Čas stínu
(Zeit der Schatten)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:22. dubna 2005
Vydáno v češtině:2012
Čas děje: 20. března 1333 NGL, 20 milionů let před Kristem
Šoaakové mají přímý kontakt – a pocítí superinteligenci
Hlavní postavy románu:

Orren Snaussenid – Šoaak dýchá vzduch domova.

Druben Eskuri – Kronikář žije v dobách stínu.

ARCHETIM – Superinteligence přináší mír, naději a štěstí.

Orgid Sasstre – Jeden z patnácti guvernérů stojí před největší výzvou své kariéry.

Na-Da – Togg předvídá neštěstí.

Ve stanici TRIPTYCHON, na hranici mezi fotosférou a pod ní ležícím konvekčním pásmem Slunce, se nalézá mnoho tisíce „zkamenělých“ Šohaaků. Také obě zdánlivé sochy, střežící portál hangáru, v němž nyní parkuje těžce poškozený INTRALUX, byly kdysi živými Šohaaky. Tento lid vyvinul techniku, umožňující věčnou konzervaci organických těl. Inkarnace, jak se zkamenělým bytostem říká, nejsou skutečně po smrti, a pokud se jich někdo dotkne, může zažít události ze života před konzervací. Funguje to ovšem jenom u podobných bytostí. Vše po dotyku inkarnací v hangáru pochopí Orren Snaussenid. Okamžitě jsou mu předány paměti 20 milionů let „zkamenělého“ Šohaaka Drubena Eskuriho. Snaussenid prožije tyto vzpomínky, jako by byly jeho vlastní, a dostane se do časů smrti ARCHETIM:

Před 20 miliony lety byla ARCHETIM vládnoucí superinteligencí v současné mocenské oblasti ID, a Šohaakové představovali její vyvolený národ. ARCHETIM sídlila v Mléčné dráze, nesoucí tehdy jméno Phariske–Erigon. ARCHETIM ukončila nekonečné války a usmířila národy Galaxie, zatímco jim odebrala nadbytečnou agresivitu. Od té doby vládl mezi všemi bytostmi Mléčné dráhy mír, udržovaný srdečnou přítomností ARCHETIM. Rezidenci měla Všebytost na planetě Oaghonyr v těžišti Galaxie. Druben Eskuri tam byl povolán jako kronikář. Přitom ho podporoval otec, jehož až do dneška neznal a náležel mezi nejvlivnější osobnosti na Oaghonyru. Superinteligence nebyla toho času přítomna, BAŠTA ARCHETIM na Oaghonyru osiřela. ARCHETIM se již před delší dobou vydala do vzdálených končin kosmu, aby spolu s jinými superinteligencemi zahájila retroverzi negasféry – to znamená aby v chaotickém prostoru obnovila přenos informací systémem kosmických messengerů.

Návrat ARCHETIMu z mise se uskutečnil ještě za života Drubena Eskuriho. Superinteligence však byla nesmírně oslabena, přesně řečeno: ARCHETIM umírala. Pravděpodobně při úspěšné retroverzi ztratila větší část své duševní substance. Po smrti ARCHETIM, která uvrhla celou mocenskou oblast do náruče zoufalství, odvezlo obrovské procesí kosmických plavidel „mrtvolu“ k do té doby bezvýznamnému slunci (Sol). Superinteligence toto slunce již dříve vyvolila za hrob pro své psimateriální tělo. Tisíce budoucích inkarnací – mimo jiné Druben Eskuri a jeho družka – byly umístěny do šohaakských uzlovitých stanic. V té chvíli už bylo zcela jasné, že mír, vytvořených ARCHETIM, stál na hliněných nohách, neboť bez vlivu superinteligence začaly národy Phariske–Erigonu s dalšími válkami. Mírumilovné bytosti jako Šohaakové nebyly schopny uchovat řád, nastolený mrtvou superinteligencí. Pro Šoaaky nastaly těžké časy...

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál