Menu
Další informace:
Planeta:Ledový Tan
Obyvatelé:Kybb-Trakeni

Taukirk je město na planetě Ledový Tan.

Ve městě i pod ním se nalézá obrovské muzeum. Vysoce postavení Kybb-Trakeni začali již před mnoha tisíciletími relativního času Hvězdného oceánu archivovat technická zařízení, která jim bylo líto sešrotovat.

Mnohem později byl za správce muzea určen Kybb-Trake Iant Letoxx. Když došlo roku 1331 NGL ke zvýšení hyperimpedance, přišla Letoxxova velká hodina. Podařilo se mu reaktivovat velké množství uložené „low-level“ techniky – tedy takzvané archaické technologie – a tím vyřešil značnou část potíží se změnou hyperimpedance. Taukirk tak prožil nový krátký rozkvět, a Letoxxovi jeho činy přinesly další povýšení. V technologickém archivu dále Trakeni objevili několik K/neuter.

Roku 1333 NGL objevila průzkumná skupinu kolem Filany Karonadse a Spektra odkazy na další kyberneutra, následně se však do věci vložila odbojová organizace TRAKTÁT. Jejím přičiněním bylo podzemní muzeum zničeno. Pozemskému komandu se však na poslední chvíli podařilo uniknout.

Zdroje

PR 2242, PR 2297