Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2217
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2217
Název:Pěvci pomsty
(Die Femesänger)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:13. února 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1331 NGL
V kouzlu chorálu – Motanové se bouří
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan zahájí boj proti Kybb-Cranarům.

Atlan – Arkonidan se stává oporou pro mladou Motanu.

Zephyda – Mladá Motana se dozví více o historii svého národa i o svém osudu.

Rorkheta – Nomád dodává další informace o hvězdném oceánu Jamondi.

Garombe – Dva Motanové jsou nejdůležitějšími osobnosti své planety.

Anthloza – Dva Motanové jsou nejdůležitějšími osobnosti své planety.

Po několika dnech dosáhnou Rhodan, Atlan, Zephyda a Rorkheta na své provizorní lodí kontinentu Curhafe, kde žijí Motanové, kteří jsou utlačováni Kybb-Cranary, ovšem jiným způsobem, než lidé na Baikhal Cainu. Každoročně je 8 000 těhotných žen přinuceno odevzdat plody. Nenarozené děti jsou vyjímány nesmírně krutým způsobem a nikdo neví, co s nimi Kybb–Cranaři dělají. Nemluvný Rorkheta opět prozradí několik informací o hvězdném oceánu: Před krvavými nocemi Barinxu tvořili Motanové nejpočetnější obyvatelstvo v Jamondi. Vždy byli věrnými bojovníky vládců oceánu. V těch dobách se dalo cestovat pouze za pomoci duševních sil Motanů, kteří svými chorály ovládali bionické křižníky. Po krvavých nocích byli Motanové brutálně zmasakrováni novými vládci hvězdokupy, miliardy byli povražděny a chorály byly zakázány. Paranormální lety byli s pomocí Kybb-Robenů (techniků Jamondi) nahrazeny technickými kosmickými lety. Avšak zejména motanské ženy si ještě zachovaly část dřívějších paraschopností. Dříve se jim říkalo Epha-Motany, byly to kormidelnice bionických křižníků. Rorkheta se domnívá, že právě Zephyda disponuje potenciálem Epha-Motanů. Rorkhete sám hledá společně s Oceánským věštcem Mediální stráž a podle všeho by ji mohl najít na planetě Plotter, domovském světě Šozidů – svého ztraceného národa. Nomád Rorkheta věří, že zachytil charakteristické vyzařování planety Plotter v soustavě .

Že musí být v Zephydě skutečně něco zvláštního, zjistí její kamarádi ve chvíli, kdy zkontaktují Motany z Curhafe. Tamější Planetární veličenstvo totiž ihned rozpozná neobvykle mocné síly, které v mladé Motaně dřímají. Když je Zephyda přivedena před pěvce, který se zabývá zakázanými chorály, stane se katalyzátorem psionické energie, vyvolané zpěvem Motanů. Velice rychle je proto uznána jako vůdkyně všech Motanů. Rhodan a Atlan mezitím infiltrují základnu Kybb-Cranarů, jejíž zařízení je z větší části nefunkční. Bytosti podobné ježkům zjevně také pociťují důsledky zvýšené hyperimpedance. Nesmrtelní zjišťují, že posádka základny se skládá pouze z 30 Kybb-Cranarů. Poté jsou oba muži vypátráni a zadrženi. Cranarové je poté začnou nešetrně vyslýchat. Zephyda vede své pěvce do útoku na základnu. S pomocí parasíly Motanové zneutralizují technické aparatury na stanici a tím vyřadí Kybb-Cranary z boje. Jen s luky a šípy dobudou motanské ženy celou základnu a osvobodí Rhodana a Atlan dříve, než by je výslech usmrtil. Zephyda se pokouší ovládnout kosmickou loď ve tvaru krychle o hraně 40 metrů – také pro to existuje speciální chorál. Skutečně dostane pomocný člun do vzduchu, ale potom dojde k nouzovému přistání, při kterém je loď neopravitelně poškozena. Nikdo sice není zraněn, ale Zephydu to deprimuje: Zřejmě se musí ještě hodně učit. Přesto jsou Motanové přesvědčeni o jednom: V Zephydě se znovu probudily staré síly a vedou její lid k svobodě. Planetární veličenstvo objasňuje, že Zephyda musí být vyšší instance, Hvězdné veličenstvo...