Perry Rhodan 2247 (Česká obálka) Perry Rhodan 2247 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2247
Název:Atentát na Hayoku
(Attentat auf Hayok)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:10. září 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Výpad do Magellanu – Kantiran se rozhoduje
Hlavní postavy románu:

Kantiran – Syn Perryho Rhodana není spokojen s dosavadním během svého života.

Mal Detair – Bývalý veterinář pomáhá Kantiranovi v hledání smyslu života.

Bekkeran – Mladá Arkonidanka pátrá po sebeurčení.

Ascari da Vivo – Mascant by ráda změnila svou největší porážku ve vítězství.

Reginald Bull – Rezidenční ministr obrany jde vstříc novému cíli.

Ascari da Vivo obdrží radiogram od Imperátora Bosticha, kterým dává Pozemšťanům souhlas s jejich expedicí do Velkého Magellanova mračna. Mascanta dává Bullymu podmínku: Letu do VMM se musí zúčastnit arkonidský pozorovatel. Bull mezitím vyšle do akce polovinu tenderů typu PONTON. Jejich úkolem je vytvořit řetěz kosmických nádraží, sahají 40 000 světelných let do prázdného prostoru mezi Mléčnou drahou a VMM. Jako první se letu do neznáma odváží RICHARD BURTON, ostatní OBJEVITELE se ještě nepodařilo upravit. Kulovitý trup lodi je teď zasunut do na dvou stranách otevřené krychle s délkou hrany 3 kilometry a tloušťkou stěn 400 metrů. Toto krychlovité rozšíření lze odhodit a jsou v něm umístěny především pomocné Hawkovy lineární konvertory. Další konvertory jsou potom přímo uvnitř kulovitého plavidla, avšak ty postačí pouze pro krátké lety a průzkumné akce ve VMM. Pokud by zbytek flotily z nějakého důvodu nedorazil až k cíli, RICHARD BURTON by už neměl takové hnací ústrojí, které by ho dopravilo zpět do Galaxie.

Zatímco Pozemšťané pilně pracují na přestavbě svých lodí, Kantiran se vydává do Vhalaumu a nechová se právě vzorně. Několikrát se opije do bezvědomí a zaplete se s dívkou, která ho miluje, ale k níž nechová žádné hlubší city, protože stále nedokáže zapomenout na Theremu (od její smrti také neuplynul ani jediný rok). Lhostejně se pohybuje po městě a s Malem Detairem si dokonce najde práci, ačkoli dobře ví, že pro Arkonidany je stále hledaným zločincem. Scazada Toan, Kantova přítelkyně, sní o šťastném rodinném životě na Hayoku, ale z toho nic nebude – jednoho dne se v Kantově bytě vynoří Gucky a snaží se ho přemluvit k účasti na letu do Velkého mračna. Bully totiž k úspěchu mise potřebuje každého dostupného mutanta. Kant se opět chová jako nedospělý paličák a odmítne, stejně tak odepře pomoc i Bullymu, který se za ním osobně vypraví o pár dnů později. Hvězdný míšenec vytýká Bullovi jeho činnost v Šalowainově aféře, kromě toho se cítí ukřivděný rozhodnutím Perryho Rhodana ve věci průniku do oceánu Jamondi. Teprve když si uvědomí, že vztah se Sca pro něho neznamená nic než krátký románek, změní svůj názor a rozhodne se letět.

Nedospělý arkonidský chlapec, patřící k nebezpečné tlupě mladistvích, nenávidících Pozemšťany, spáchá atentát na bar, v němž se Kant setká se Sca. Mladá žena je přitom mnohem méně zraněna pumovým útokem, než tím, co jí Kant ne právě šetrně oznámí chvíli po atentátu. Po krátkém, neradostném rozloučení se Kant odebere na RICHARDA BURTONA, jako vždy ho doprovází Mal Detair. Kantiran není právě nadšený, když dne 05. 08. 1332 NGL – tedy v den odletu – přicházejí na palubu arkonidští pozorovatelé. Těmi jsou zaliteranský vědec Trerok, Dron Qertan – a Ascari da Vivo!

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál