Perry Rhodan 2246 (Česká obálka) Perry Rhodan 2246 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2246
Název:Hráč Kavuron
(Kavuron, der Spieler)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:3. září 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Imperátor vyslovuje ultimátum – do akce jdou Gucky a Spektr
Hlavní postavy románu:

Gucky – Multimutant musí použít všechny své schopnosti.

Kavuron da Untrach – Nemilosrdný bůh má ve svém ráji velké potíže.

Reginald Bull – Rezidenční ministr vidí ohrožení svého plánu.

Julian Tifflor – Rezidenční ministr vidí ohrožení svého plánu.

Spektr – Krtkova reinkarnace hraje nebezpečnou hru.

Dne 13. 07. 1332 NGL dosáhne loďstvo, určené k operaci Krystalová bouře, hvězdokupy Hayok. Tam okamžitě začíná přestavba OBJEVITELŮ na dálkové kosmické lodi. Reginald Bull, jež má do Velkého Magellanova oblaku letět jako vrchní velitel expedice, předá kontrolu vojsk LPS v sektoru Hayok Julianu Tifflorovi. Pozemské aktivity však nezůstanou nepovšimnuty a Arkonidané, jejichž technika už je zadaptována na změněnou hodnotu hyperimpedance, začínají dělat problémy. Cítí se dost silní na to, aby lidstvo postavili před ultimátum. Arkonidané požadují okamžitě zastavení příprav expedice do galaktické Eastside, neboť na tamější naleziště krystalů uplatňují svůj nárok i oni. Pokud by Pozemšťané odmítli, bude to znamenat začátek galaktické války. Ultimátum údajně pochází přímo od Imperátora Bosticha a doručila ho Ascari da Vivo. Bully nemůže dopustit zbytečný konflikt s Arkonidany a proto jim chce prozradit skutečný cíl výpravy, avšak ještě předtím se chce ujistit, že nejde o prázdné hrozby. Jinými slovy: Někdo bude muset proniknout do arkonidské pozitronické sítě a získat přesný text Bostichova radiogramu.

Gucky zná někoho, kdo by to mohl provést: Spektra. Tato virtuální bytost, vzešlá z psionické konstanty Mayk Molinasové a části biopozitroniky KHASURN, se odváží vstoupit do kyberprostoru planetární počítačové sítě a vydá se do paláce arkonidské správy. Tam se Spektr střetne s Kavuronem da Untrach. Tento Arkonidan se rozhodujícím způsobem podílel na pohyperšokové obnově kyberprostoru a baví se tím, že programuje smrtící virtuální hry, zabíjející pomocí dálkově řízených zařízení hackery. Hackeři nemají v podstatě žádnou šanci, neboť Kavuron kontroluje kyberprostor ze své centrály a má v něm prakticky božskou moc. O likvidaci všech důkazů o zabíjení se starají agenti Celisty Oltran a Stentral. Spektr uspěje a předá potřebné informace Guckymu. Kavuron však odpojí všechny uzly sítě, takže je Spektr zajat v intranetu paláce. Gucky transportuje komponenty KHASURNU, obsahující Krtkovy pozůstatky, na RICHARDA BURTONA, vnikne do správního paláce a naváže radiový kontakt s lodí. Tak může Spektr uniknout.

Po vyhodnocení Bostichova radiogramu si je Bully jist, že hrozba Arkonidanů není jen planá výhružka. Okamžitě po vypršení ultimáta má dojít k mohutnému útoku na jednotky LSP. Bull tedy kontaktuje Ascari da Vivo a informuje ji o pravém cíli operace. Mascanta slíbí, že dočasně upustí od všech bojových akcí. Gucky potrestá Kavurona, Oltrana a Stentrala, neboť je předá přátelům jednoho z hackerů, které Kavuron zavraždil...

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál