Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2245
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2245
Název:Operace Krystalová bouře
(Operation Kristallsturm)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:27. srpna 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Velký bluf Země – je udáván falešný cíl
Hlavní postavy románu:

Malcom S. Daellian – Vědec se má zúčastnit Krystalové bouře.

Noviel Residor – Šéf tajné služby mlží.

Myles Kantor – Šéfvědec lidstva Daellianovi důvěřuje.

Fedor Pošeff-Tsun – Hlavní inženýr projektu RAINBOW.

Trevor-Hansen Bold – Vedoucí technik projektu RAINBOW.

Pod vedením Malcoma S. Daelliana je v červnu 1332 NGL realizován projekt, který by měl zajistit energetické zásobování Země: Sluneční čerpadlo. Je zprovozněn prototyp nově zbudované sací lodi třídy RAINBOW. RAINBOW I je složena zejména z přestavěných stometrových plavidel typu VESTA, sestavených v modulární mřížové konstrukci. Energie je ze Slunce nasávána obrovskou parabolickou anténou a je ukládána do deseti prstencovitých cyklotrafových zásobníků o průměru 500 metrů. Křižníky RAINBOW tedy nejsou nic jiného než gigantické akumulátory, jejichž energii lze použít tam, kde je to právě nejvíce zapotřebí. Daellian se osobně zúčastní prvního použití prototypu a podaří se mu zabránit atentátu, spáchaného lidmi ze sekty Gon-Orbhon. RAINBOW I však přesto exploduje, protože byly její cyklotrafové zásobníky přetíženy v důsledku chyby v konstrukci. Posádka včas unikne a druhý pokus s RAINBOW II je úspěšný. Brzy by tedy mělo být k dispozici dostatečné množství energie – například k znovuzapojení krystalického štítu, který by mohl z područí tajemného boha osvobodit členy sekty Gon-Orbhon. Pokusy s psionickou sítí, jež by měly zajistit to samé, totiž zatím nebyly příliš úspěšné.

Daellian je stažen z projektu RAINBOW. Ve funkci vedoucího vědce se má podílet na připravované operaci Krystalová bouře. S flotilou 10 OBJEVITELŮ typu II (přestavěných na stupňovitá plavidla), 30 tendery a 30 LSP BOXY se má vydat do galaktické Eastside a zabezpečit předmostí u tamějších zásob hyperkrystalů. Tak alespoň zní oficiální verze. Pravdu se Daellian dozví od Mylese Kantora. Skutečným cílem loďstva je Velký Magellanův oblak. Zde má být nalezen a případně i neutralizován Gon-Orbhon. Výpad do Eastside je předstírán kvůli Orbhonistům, kterým by se plánované zničení jejich boha v žádném případě nelíbilo. Až bude naprosto jisté, že na palubách lodí není jediný Orbhonista, má v sektoru Hayok dojít k finální montáži stupňovitých lodí. Odsud mají také pocházet definitivní posádky, neboť kosmonauté ze Země nepřipadají pro všudypřítomný vliv Gon-Orbhona v úvahu. Daellian souhlasí, ale teprve tehdy, když RAINBOW II delší dobu pracuje bez nejmenších poruch. Start loďstva se uskuteční dne 03. 07. 1332 NGL. Do Magellanova mračna letí i Bré Tsinga. Boží bojovnice je umístěna ve speciálním vězeňském kontejneru. Pozemšťané doufají, že s její pomocí snadněji naleznou boha Gon-Orbhona...