Quotor

Informace o postavě:
Popis:entita z hyperprostoru
Smrtící mutant Vincent Garron interpretoval signály z hyperprostoru, které díky svému nadání hyperceptora přijímal v podobě hlasu. Tento hlas připisoval entitě jménem Quotor, která mu mezi jiným nařídila vyhlazení Solmotů. Nikdo si není zcela jist, zda Quotor skutečně existoval, nebo šlo o výplod Garronovy fantazie; v neposlední řadě také proto, že obě dvě bytosti, které s ním možná vešli do kontaktu, Garron samotný a bluesanské děvče Tuyula Azyk, jsou po smrti. Po událostech ve Sluneční soustavě v srpnu 1290 NGL se obecně věří, že Quotor nikdy nebyl.
Aktuální data:
17.9.2021
1566 před NGL
4. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459474.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!