Menu
Informace o postavě:
Tituly:Sluha Matérie
Přezdívka:Tvůrce obleků

Parr Fiorano je jedním ze Sluhů materie a velitelem kosmické továrny KYMBRIUM. Říká se mu také tvůrce obleků.

Vzhled

O Fioranově původním vzhledu není nic známo. Kosmokraté mu propůjčili tělo Maunarie, příslušníka bývalého kosmokratického pomocného národa. V něm má ostrou kapkovitou hlavu s jediným zeleným obřím okem, chrupavčitým nosem a dravčí tlamou bez rtů. Lysé tělo pokrývá hnědá, vrásčitá kůže. Dvě tři metry dlouhé paže jsou zakončeny dlaněmi se sedmi prsty. Šířka v ramenou činí dva metry (PR 1988).

Známé obleky

Všeobecně o oblecích

Každý z Fioranem zhotovených obleků disponuje značnými silami, častokrát vyladěnými speciálně dle osobitosti určeného nositele. Vedle devíti obleků za sebe samotného a ostatní Sluhy materie vyrobil neznámý počet dalších obleků.

Sluhové materie

Další obleky

Dějiny

V hluboké minulosti vzplálo v galaxii Kohagen-Pasmereix osudové střetnutí kosmokraté a chaoterchy. Kosmokraté vyslali do bitvy své kosmické továrny, chaotarchové nasadili chaotendery. V průběhu bojů zemřeli velitelé továren, kosmokraté za ně tedy museli najít náhradu. Tímto úkolem byl pověřen robot Cairol Druhý (PR 1988).

Cairol potřeboval na nalezení vhodných velitelů 110 let. Vedle Fiorana to byli Paradyn Smonker, Ramihyn, Farzad Farzamfar, Pan Owwe, Torr Samaho, Tomjago, Mkammer a Noge Byzan Ore'olk. Jako Sluhové materie obdrželi všichni velitelé maunarijské tělo. Do nových funkcí je uvedl kosmokrat Hismoom (PR 1988).

Hismoom novým velitelům objasnil kosmické souvislosti a vyložil jim podstatu boje mezi Řádem a Chaosem, v němž se chaotarchové snažili zrušit ZÁKON. Nejdůležitějším pomocným prostředkem kosmokratů jsou živé bytosti. Proto jsou vysílány spórové lodi, aby zasévaly on a noon kvanta, a rovněž Hejna, šířící inteligenci. Bitva ale vznikem života teprve začíná.

Noví Sluhové materie dostali za úkol shromažďovat ultimatní látky, stavět Hejna a bránit ustavování Thoregonů. Fioranovi a jeho kolegům byla ovšem uložena jistá omezení. Nesměli proniknout do jiných oblastí Multiverza, ovlivňovat kosmonukleotidy, a také jim byl zapovězen vstup za materiální zdroje. Po Hismoomově odchodu Cairol přesunul Sluhy do jejich továren. Fiorano se stal držitelem kosmické továrny KYMBRIUM (PR 1988).

V následujících statisíciletích pracoval Fiorano pro kosmokraty. Ve volném čase vyvíjel pro kolegy speciální obleky.

V dubnu 1291 NGL se Fiorano zdržoval v soustavě Teuller. Jeho přítomnost měla zvýšit tlak na formující se koalici Thoregon. Během svého pobytu se bavil narušováním gravitačních linií v systému, což vedlo k otřesům sférických kol Nonggů. Po uzavření smlouvy z DaGlauše koncem dubna zmizel Parr Fiorano právě tak rychle, jako se objevil (Autorská bibliografie 1).

Zdroje

PR 1988, PR 2049, PR 2094, Mise SOL 7, Autorská bibliografie 1

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Parr Fiorano« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)