Oblek moci

z Databáze Multiversa
Oblek moci byl Parr Fioranem dokončen po více než 12.000 letech práce a předán Torr Samahovi. Oblek umocňuje duchovní síly nositele, který tak může na duchovní rovině zaútočit na samotné superinteligence. Předpokladem je samozřejmě to, že nositel disponuje dostatečným mentálním potenciálem, což Torr Samaho bez výjimky splňuje.