Oblek důvěry

z Databáze Multiversa
Nositelem je Sluha Matérie Farzad Farzamfar. Oblek důvěry způsobuje to, že každý živý tvor se stane přítelem jeho nositele.