Perry Rhodan 2095 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2095
Název:Nekrofóry
(Nekrophoren)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Finále v ZENTAPHERU - a rozhodnutí pro Zemi Dommrath
Hlavní postavy románu:

Torr Samaho - bývalý Sluha Materie vede nejstrašlivější boj svého života

Cairol Třetí - robot kosmokratů dosahuje do plavidla mocností chaosu

Mohodeh Kascha - Rytíř z Dommrathu se zasadí o budoucnost své galaxie

Mondra Diamond - Terranka se stává nástrojem obrovské bytosti

Atlan - Arkonidan se obává o osud Země Dommrath

Torr Samaho je těžce zraněný. Boj proti Haluťanovi a Psí-válečníkovi Trima Maratha kolos těžce odnesl. Maunariho tělo krvácí z mnoha ran a Torr Samahovy síly začínají pomalu ochabovat. Bývalý Sluha Materie má stále ještě ve své moci Mondru Diamond a zamýšlí Terranku použít jako rukojmí. Nejdříve Torr Samaho Terranku potřebuje jako pomocnici, protože většina ovladačů a zařízení ZENTAPHERU je příliš malých pro rozměry jeho obrovského těla. Torr Samaho se upne na poslední naději. Použije zařízení Kintradimovy výšiny a vyšle volání o pomoc ke Cairolovi. Spojení se skutečně uskuteční. Bývalý Sluha Meterie je stejně jako dříve odmítnut robotem kosmokratů. Když ale Torr Samaho předá polohu ZENTAPHERU, změní se Cairolův postoj a robot slíbí, že se co nejrychleji dostaví.

Skutečně se o chvíli později materializuje zmenšená verze modré válcovité lodi mezi obloukovými transmitery v Kintradimově výšině. Cairolův pomocný člun! Jako vždy se Cairol objeví zdánlivě z ničeho, přímo před Torr Samahem. Bývalý Sluha Materie vidí, že přišla jeho poslední šance a požaduje za předání chaotendru kosmokratům nové tělo a šanci znovu pracovat pro moci řádu. Cairolova reakce je ale zdrcující. Žádná milost pro Torra Samaha! Technika chaotendru je už miliony let zastaralá a dávno do všech detailů známá mocnostem řádu. Cairol sám se v ZENTAPHERU objevil jen proto, aby zajistil zásobu nebezpečných Nekrofór a zničil je. Tisíce sudů obsahují biofóry DORIFERSKÉHO moru, velkého nebezpečí pro vesmír a jeho obyvatele. Torr Samaho se zhroutí k zemi. Není mu pomoci, nedostane milost! S posledními silami se odebere do gondoly a odletí k létajícímu městu Box-ZENTAPHER, zatím co se Cairol pustí do záhadných činností a bývalého Sluhy Materie si už nevšímá.

Také Atlanova skupina zpozoruje objevení Cairolovi lodě nad Kintradimovou výšinou. Startac Schroeder dopraví Atlana a Mohodeha Kaschae přímo na místo, které Torr Samaho krátce před tím opustil. Také Atlana a Mohodeha Kaschae si Cairol nejdříve nevšímá. Robot kosmokratů je zahloubán do četných hologramů a datových paketů, které se mu před obličejem pohybují jako film. Když ho Atlan přímo osloví, pozná i Arkonidan jak povýšeně se robot cítí. Odpadlý Rytíř Hlubiny ho nezajímá, a na Atlana nereaguje. Pak se přesto Cairol ukáže relativně otevřený a prozradí Atlanovi a Mohodeh Kaschaovi svůj plán. Robot zamýšlí Nekrofóry všechny najednou vypnutím mračné kapsle zničit. Atlanova námitka, že při tom přijdou o život všichni kloni v kabinetech a živí tvorové v Clurmertakhu, Cairola nezajímá. S námahou si Atlan vymůže, že Cairol schválí evakuovat všechny klony ze ZENTAPHERU v dostupných důlních lodích. Ale robot kosmokratů na to dá jen osm hodin.

Zatímco se Atlan a Mohodeh Kascha vydávají hledat Mondru, dosahuje Torr Samaho, bližší životu než smrti, skladiště v Box-ZENTAPHERU. Jeho posledním plánem je sám si ukončit život. Vybere si nekrofóry, které chce otevřít. Jedna biofóra v ZENTAPHERU by zcela jistě zničila všechen život, včetně jeho. Dříve než se mu to podaří, dojde překvapivě k mentálnímu boji. Kintradim Crux, zlomek vědomí v Samahově Mentě, zahajuje útok! Následkem toho propustí Modru Diamond z mentálního sevření a pokusí se utéc. Mentální boj ne krátký a prudký. Na jeho konci Kintradim Crux podlehne a je definitivně zničen. Mondra Diamond je znovu převzata Samahovou vůlí. Z kdysi mocné bytosti ale už zbyl jen stín. Bývalý Sluha Materie zemře nakonec osamělý a na konci svých sil. Popudlivý nepřítel Lidstva je tedy mrtvý. Mondra se ohlásí vysílačkou a nakonec se připojí k Atlanovi a Mohodeh Kaschaovi.

Tím začne pro Atlanovu skupinu unáhlený útěk, protože delší odklad by v několika hodinách znamenal smrt. Osm hodin se ale ukáže jako příliš málo na to, aby mohli opustit oblast vlivu ZENTAPHERU a odletět ze soustavy Clurmertakh. Ale Cairol udělá věc, o které se Atlanovi ani Mohodeh Kaschaovi nezmínil. Zrychlí plynutí času v kabinetech, takže všichni kloni se mohou včas dostat do bezpečí a dodrží tak slib, že bytosti ze ZENTAPHERU nezemřou při zničení chaotendru. Nakonec se podaří Alfa-inženýrům opravit pohon chaotendru. Cairol zamíří s chaotendrem do slunce Clurmertakh a nechá zhroutit mrakovou kapsli. Následkem toho je ZENTAPHER zničen a ze slunce se stává nova.

V poslední vteřině unikne SOL a vlajková loď Mohodeha Kaschae z inferna. Nikdo na palubě obou lodí nemusí zemřít. Dojde ale k nápadné nesrovnalosti. SOL je od unáhleného útěku o více než 1.8 tuny těžší. To odpovídá přesně hmotnosti jedné nekrofóry! Cairol tedy musel před zničením ZENTAPHERU propašovat na loď sud s biocidem DORIFERSKÉHO moru! Je jisté, že se nachází v prostřední části SOL. To tedy samo o sobě vylučuje se s tak nebezpečným nákladem vrátit do Mléčné dráhy.

Ve Hvězdné komoře Rytířů se nakonec uskuteční konference všech účastníků. Mohodeh Kascha slíbí, že se s Atlanem vydá na cestu do galaxie Wassermal, aby se od Pangalaktických statistiků dozvěděl tajemství Thoregonu. Několik křižníků ze SOL se vrátí do Mléčné dráhy, aby odvezli domů členy posádky, kteří se nechtějí zúčastnit další nebezpečné mise. Mom Serimům je nabídnut azyl v Dommrathu, ti ho ale odmítnou a chtějí letět dál. Také Druid Keifan zůstává s oběma monochrom-mutanty na palubě SOL.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál