Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2096
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2096
Název:Kraschynovo ultimátum
(Kraschyns Ultimatum)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Válka nervů ve Sluneční soustavě - tlak na Terru se zvyšuje
Hlavní postavy románu:

Tia de Mym - agentka Služby Pozemské ligy je přítomna u rozhodujícího náporu

Roi Danton - major USO vede komando Nanebevzetí

Kraschyn - Mascant pohrozí strašlivým ultimátem

Noviel Residor - šéf SPL plánuje do posledního detailu

Gucky - myšob zase jednou nejedná podle předpisů

Nové USO začíná s další ofenzívou proti negativní superinteligenci SEELENQUELL. Specialisté USO začnou s pomocí PsIso kapaliny osvobozovat flotilní admirály bluesanů z vlivu superinteligence. Poté co vůdčí osobnosti a »ruce« SEELENQUELLA mohou opět svobodně myslet, vrátí se flotily Bluesanů ke svým domovským světům. SEELENQUELL tak ztratí největší flotilu a mocenský potenciál. Přesto ale negativní superinteligence disponuje ještě flotilou Křišťálového impéria. Podle teze Roie Dantona, nepotřeboval SEELENQUELL Bluesany výhradně k údržbě moci v Mléčné dráze, ale především kvůli dalším entitám, jejichž pomocné národy by se mohli zajímat o osiřelou mocenskou oblast ID. Jako logický následek toho se SEELENQUELL pokusí vyrovnat ztracený potenciál kosmických lodí.

Přes svou »ruku« Mascanta Kraschyna, nechá SEELENQUELL předat Reginaldu Bullovi a terranské domovské flotile poselství. Požadavek zní: okamžitou kapitulaci terranské domovské flotily Arkonidanům, nebo každý den zemře 50.000 terranských rukojmích.

SPL pod velením Noviela Residora a Roie Dantona okamžitě zareaguje a začnou s potřebnými akcemi. Je konec pasivního odporu, protože Kraschyn nažene 50.000 Terranců na fotbalový stadion. Neexistují žádné pochybnosti o tom, že Kraschyn svou hrozbu splní. Noviel Residor a Roi Danton mají jen několik hodin, aby osvobodili uvězněné Terrance z nebezpečné situace. Aby to provedli, je jen jedna jediná cesta. Musí jít přímo na Kraschyna a postříkat ho PsIso kapalinou. Ale Kraschyn se nachází ve své vlajkové lodi AUMOKJON, vznášející se na místě bývalé Solární Rezidence. Znovu se osvědčí »Krvežíznivci imperátora«, jak se nazývají Kralaseni, jako krajně nápomocní, aby smělý plán uskutečnili. Tři agenti Bostiche se nacházejí na palubě AUMOKJON a jdou do akce, aby smíšenému týmu agentů SPL a terranských bojových robotů, umožnili přístup do AUMOKJONU. Akci velí Roi Danton a účastní se ho také agentka SPL Tia de Myn. Gucky, který se akce rovněž účastní, se ukáže jako málo nápomocný, protože arkonská vlajková loď je zajištěna četnými psí-pojistkami, takzvanými »pípátky«. Tým se tajně přenese transmiterem na AUMOKJON a začíná okamžitě hledat Kraschyna. Reginald Bull, který se s terranskou domovskou flotilou objeví na okraji Sluneční soustavy, má odvést pozornost Mascanta a postarat se o rozptýlení. Tým skrytý pod deflektorovými štíty ale zpozorují Arkonidané a začnou s protiakcemi. Kraschyn se transmiterem přesune na jinou loď, dříve než ho může Dantonův oddíl dosáhnout. Lodím na oběžné dráze Země poručí Mascant zničit AUMOKJON nad Rezidenčním jezerem pomocí transformačních děl. Mascant přitom nebere ohled ani na Terranii a její obyvatelstvo, ani na vlastní posádku na palubě AUMOKJONU. Důstojníci arkonských bitevních lodí rozkaz odmítnou a zatknou Kraschyna pro nepříčetnost. K rozhodujícímu zvratu dojde, když se Bostich se svou Trůnní flotilou objeví ve Sluneční soustavě a vyzve osm arkonských flotil, aby se podvolili jeho velení. Znovu vysvětluje Arkonidanům o situaci se SEELENQUELLEM a o krátkou dobu později dostane od vysokých admirálů potvrzení. Skupina Roie Dantona se nato domluví s Arkonidany na palubě AUMOKJONU a smí se stáhnout zpět. Bostich dodrží svůj slib a opustí Sluneční soustavu se svým vojskem. Terranská domovská flotila se může vrátit a Solární Rezidence zaujme znovu svoje staré místo. Terra patří znovu Terrancům!

Bostich ale sleduje svůj další plán, protože boj proti SEELENQUELLVI ještě neskončil. 25.000 jednotek osmé flotily opustí Sluneční soustavu a letí k Traversanu. Na konci se v systému slunce Trav shromáždí 150.000 arkonských bojových lodí, které Bostichovi odpřísáhnou věrnost. Krátce na to Bostich oficiálně vyhlásí do celého impéria, že vládu SEELENQEULLA ukončí. Trav'Tussan je poté uzavřen Bostichovou flotilou a doplněn terranskou blokovací perutí.