Služba blahobytu státu

z Databáze Multiversa

Služba blahobytu státu (zkratka SWD) je současně tajná služba, pořádková síla a samotná vládní moc planety Lepso.

Původně byla SWD, jak název napovídá, založena jako sociální zařízení. Rychle se ale vyvinula v nejdůležitější moc na Lepsu. Ve 25. století převezme organizace vedená Ehretem Jammunem vládu nad svobodným obchodním světem, v jejímž čele bude jen formálně stát samovládce s titulem Thakan.

Veřejně vystupují členové SWD jako pořádkové síly, zasahují ale jen zřídka, pokud je spáchán zločin. Přesto se SWD stará o to, aby byl na Lepsu (i když zcela pochybně) zachován současný status quo.

SWD vybírá jednou ročně takzvaný poplatek za blahobyt, jedinou daň na Lepsu. Není to ale jediný zdroj příjmů SWD: přijímá jak úplatky, tak i výpalné. Zatímco ve všem ostatním panuje dokonalá libovůle, poplatek za blahobyt se více méně určuje podle příjmů obyvatele.