Centrální zóna

Centrální zóna Andromedy, známá také jako zakázaná zóna, byla uzavřená oblast pro všechny živé tvory s výjimkou Mistrů ostrovů (MdI) a jejich těsným důvěrníkům.

Centrum Andromedy zahrnovalo kompletní oblast galaktického jádra o průměru 20.000 světelných let. Do této oblasti směli vstoupit jen MdI, několik vysoce postavených důvěrníků, Duplové a tefrodská blokační flotila (a to jen při pronásledování vetřelců). Kolem vlastní zakázané zóny se nacházela 500 světelných let veliká výstražná zóna. Zóna a okolní doprava byla kontrolována tefrodskými jednotkami. Říkalo se jim také Strážci centra a kolem zóny zabraly všechny kolonie a důležité základny flotily. O celistvý dohled se staraly hyperzaměřovače a lodě blokovací flotily se staraly o rychlé objevení a zničení vetřelců.

Uvnitř zóny leželo mnoho světů a základen s centrálním významem pro MdI. Nacházela se zde největší část jejich výzkumných a řídících postů.

Kolem 50.500 před Kristem se uskutečnil (později zinscenovaný pomocí časové smyčky) kontakt mezi Lemury a Slunečními inženýry. Ti vystavěli sluneční transmitery a vytvořili tak přímé propojení Andromedy a Mléčné dráhy.

Během a po konci války mezi Velkým Tamaniem a Bestiemi utekli miliony Lemurů skrze sluneční transmitery do Andromedy. Na světech v galaktickém centru se tvořili první kolonie. Planeta Lemuria byla vybrána za jejich první planetu. Později Lemurové osídlili celou galaxii a vyhnali z ni až dosud dominující Maahky.

Po převzetí moci MdI kolem 23.500 před Kristem byli Lemurové usazení v Centrální zóně přemístěni. Novým hlavním světem se stal Tefrod. Lemurové časem zapomněli na svůj skutečný původ a napříště si říkali už jen Tefrodi. Tento národa se stal primárním pomocným národem MdI a strážcem Centrální zóny.

Mistři ostrovů nadále rozšiřovali infrastrukturu Centrální zóny. S pomocí časového transmiteru a vojska duplikantů si zajistili další úspěchy. Na několika planetách vytvořili automatizovaný zbrojní průmysl. Potřební dělníci a posádky byly vytvářeny v multiduplikátorech pomocí atomových šablon.

Pozemšťané pronikli do Centrální zóny poprvé s CREST III v roce 2404. Velké množství tefrodských jednotek zahájilo pronásledování. Loď se musela ukrývat u různých sluncí před pronásledovateli. Během průzkumných letů narazili na planetu History. Nad Vario vpadli do pasti a byli uvrženi do minulosti. Po návratu do relativní budoucnosti bylo Vario zničeno arkonskou bombou.

Mezi roky 2405 a 2406 bylo mnoho různých světů uvnitř zóny zničeno cílenými útoky Terranců a Maahků. Zkáza slunečního šestiúhelníku s pomocí hyperinmestronu vedla k řetězové reakci uvnitř Centrální zóny. Uvolněná energie vytvořila z více než 2000 sluncí supernovy, zničila velkou část centrální zóny a vyvolala dvoutýdenní bouři v celé Andromedě.

Známá místa uvnitř Centrální zóny:

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!