Auriové

z Databáze Multiversa

Auriové jsou biofórní životní formou, která za svůj vznik vděčí práci Sedmi Mocných.

Historie

Auriové se před miliony let oddělili od Ariů, Výzkumníků a Symbiontů Limbusu a obalili ochranné krystalické tělo Císařovny z Thermu. Když SOL v roce 3584 přivezla Bardiocův mozek k Císařovně z Thermu, Auriové se od ní odpojili, aby se spojili s Bardiocem.

O 200 let později robot Vlission uvolnil nově vzniklou superinteligenci THERMIOC z krystalického těla. Společně se stále ještě existujícími Aurii a Arii obalila superinteligence svou novou dvojitou mocenskou oblast.

Také Výzkumníci a Symbionti Limbusu vstoupili do tohoto nového těla, nechali si ale své vědomí.