Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2182
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2182
Název:Plán THOREGON
(Der THOREGON-Plan)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Superinteligence intrikuje - usiluje o změny v kosmu
Hlavní postavy románu:

Le Anyante - Fundamentální stabilizátorka prožije několik milionů roků

Curcaryen Varantir - geniální Potenciálový architekt stále vyvíjí nové vynálezy na rozkaz vyšších mocností

THOREGON uzavře s kosmokraty tichou dohodu, jakou už známe od ID. Zatímco superinteligence stabilizuje PULS, vytvoří Algorriani permanentní spojení s okolím. S pomocí těchto tunelů jsou slunce THOREGONU nepřetržitě zásobovány hmotou ze standardního universa. Slunce tuto "omlazující kůru" potřebují, protože jinak by mohla zkolabovat. Potenciálový architekt poté dostane nový úkol od superinteligence. Má vybudovat "Most do nekonečna", transportní systém, který má být přinejmenším stejně výkonný jako časové studny, ne-li lepší. Tak v průběhu statisíciletí vznikají Hřiby jako kotevní pilíře Mostu a Most sám. Dostane příslovečně strohý jasně patrný design, který jeho uživatelům připomene jejich nedůležitost v kosmickém měřítku – nebo tak podobně. Mega-Dómy mají umožnit transport kosmických lodí, kromě toho mají být do tamních "zahrnutých měst" umístěni Otcové THOREGONU, tedy v paralelní realitě žijící Časoprostoroví inženýři.

Algorriani se rádi postaví vstříc této technologické nemožnosti, protože právě takovou provokaci potřebovali k tomu, aby neupadli do stagnace nebo dokonce do dekadence. Rozhodující podíl na vývoji mají samozřejmě jako vždy Curcaryen a Le Anyante, kteří se v přestávkách několika tisíc let zas a znovu probouzí v nových tělech. Když Algorriani ale pochopí, jaký účel THOREGON vlastně sleduje, jsou velice zděšeni, protože se superinteligence vědomě provinila proti smlouvě uzavřené s kosmokraty. Algorriani jsou mimo jiné pověřeni instalací Mega-Dómu v PULSU mocenské oblasti ESTARTU. Tak získají nejen příležitost pozorovat boje Mundänů a činkovité kosmické lodi (=SOL), ale pochopí také, že THOREGON chce instalováním Mega-Dómů rozšiřovat oblast svého vlivu – a Dóm, který nainstalovali v NACHTu, není první svého druhu! Když Algorriani pochopí, že se z jedné závislosti dostali do další a THOREGON je jenom využívá, nastoupí znovu degenerace, která zasáhne celý národ. V podstatě jsou Algorriani jen dalším pomocným národem jako mnoho dalších národů, kteří v průběhu doby vznikli na mnoha planetách kolem sluncí THOREGONU – status rovnoprávnosti se superinteligencí, o kterém zpočátku věřili, že mají, ve skutečnosti nikdy neměli.

Curcaryen vyvine stázový projektor, se kterým se dá celá domovská planeta Algorrianů zahalit do pole, ve kterém zamrzne průběh času. Tímto způsobem se dá vnikající degenerace vyspělých techniků při nejmenším stopnout. Několik tisíc Algorrianů se nachází mimo stázové pole a zabydlí se ve městě Aldarimme na Arth Chichath. Mezitím jejich technické dědictví přebírají opovrhovaní Mochichiové, a to i přes to, že ho nikdy nemohou zvládnout. Superinteligence vypadá spokojeně, protože výroba Hřibů už mezitím běží rutině a automaticky. Impuls pro to, že i poslední Algorriani se konečně postaví proti svému bývalému partnerovy, vyvolá senzační akce THOREGONU: přitáhne do PULSU umírající superinteligenci KABBA a vytvoří z jejich zbytků "analogový nukleotid". Algorriané odmítnou spolupráci a místo toho se postaví na odpor, ke kterému se přidají i Mochichiové. K tomuto účelu zkonstruují maskovací opasky, pomocí kterých se mohou zbavit kontroly Heliotů. THOREGON zareaguje tím, že zabaví kosmické lodě Algorrianů Kattixy, o kterých dosud nikdo neslyšel. Algorriané tudíž už nemohou opustit Arth Chichath. Frustrovaní kentauři se přestanou rozmnožovat - opětovné znovuzrození Curcaryen a Le Anyante je ohroženo. S tím, že by se někdy v budoucnu mohlo podařit osvobodit Algorriany z planety Tulacame 2, která se nachází ve stázi, nebo je alespoň z PULSU přesunout do standardního vesmíru, se oba "milenci věků" nechají zakonzervovat. Před tím se ale nechá Le Anyante ke zděšení svého partnera oplodnit od co nejvíce Algorrianů a embrya uloží ve svém těle. Mají být genetickým základem pro novou Algorrianskou civilizaci.

To je všechno, co "milenci věků" vyprávěli Atlanovi. Curcaryenův požadavek, který teď následuje, nikoho nepřekvapí: SOL se má přiblížit k Tulacame 2, aby tam osvobodila ze stáze Algorriany. Curcaryen se domnívá, že jen s podporou svých lidí mají šanci proti intrikám Thoregonu.