Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2183
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2183
Název:Cišabovýma očima
(Mit den Augen der Cishaba)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
V centru galaxie - vyvinula se tu vražedná moc
Hlavní postavy románu:

Roi Danton - nositel aktivátoru letí na základě zvláštních pokynů do systému Dromp

Sinjune Toria - agentka Služby Pozemské Ligy je svědkem hrozivých událostí

Dalia Argula - ferronská šéfradistka je obětí fenoménu dvojhledu

Yašino Hišmatuun - Cišaba patří ke kněžím Dokonalosti

Algakira Tufune - vrchní vykonavatel celebruje smuteční mši za Cišaba

Sinjune (zvaná Juna) Toria se jako agentka SPL nachází v systému Dromp, kde se bývalí členové Středogalaktické Unie, za přísného utajení, sešli na party k 70. narozeninám tamního Lorda kancléře. Party se odehrává v orbitálním městě a nabere drsný průběh, když mnoho hostů přestane přemýšlet, stane se násilnickými a začne kolem sebe šířit zkázu - hostitel dokonce hrozí kompletním zničením stanice. June se zachrání s několika dalšími na soukromé jachtě kancléře, před tím má ale zvláštní vizi o insektoidní bytosti, jejíž filozofie zní: "všechno, co je, musí skončit." Chaos se brzy rozšíří na celou planetu a June je jasné, že rozběsnění hosté byli převzati cizí duchovní mocí. Ona sama zůstala ušetřena, protože je mentálně stabilizovaná. Svými SPL přístroji předchozího dne pozorovala June přílet nejméně 1000 kilometrů měřícího objektu do systému Dromp. Objekt působí zpočátku jako stín a je neobyčejně nehmotný. Své objevy odvysílá June do USO, do jehož sféry kompetence spadá systém Dromp. USO má předat hlášení Věži SPL.

V Quintově centru se Roi Danton poněkud nudí, protože nedokázal objevit 92 bitevních AGLAZARŮ, které zůstali v Mléčné dráze. Proto mu přijde Junina zpráva zrovna vhod, zvláště když zjistí, že agentka je velice atraktivní. Proto se s TRAJANEM vydává do systému Dromp. Tam se mezitím spustil řetěz nevysvětlitelných případů amoku. June vstoupí na palubu a okamžitě to začne mezi ní a Rhodanovým synem jiskřit. Proto celkem ráda přistoupí na spolupráci s USO. Po chvíli se do oblasti vlivu dostane i Dantonova loď, jen několik lidí ale postihne amok, protože většina posádky je mentálně stabilizovaná. K vážným ztrátám tedy nedojde. Dalia Arhula, ferronská zaměřovací specialistka, je sice mentálně stabilizovaná, ale všechno u ní probíhá zcela jinak. Je první osobou, jejíž vědomí je přemístěno do těla insektoidní bytosti, která je zodpovědná za útok. Její vlastní tělo leží ve stejné době v komatu. Transfer vědomí skončí v okamžiku, když cizincovi druhové tento stav objeví a zabijí ho. Roi a June si troufnou o pokus cíleně si přivést transfer vědomí, aby se více dozvěděli o cizincích. Pokus se podaří a oba terranci se nachází v tělech dvou Cišabů.

Tak se totiž nazývají cizinci, kteří s KRO'GOM'ATHO pronikli do Mléčné dráhy. Tento 1000 kilometrů velký objekt byl vybudován na základní buňce spórové lodi a ve svém centru obsahuje Odpalovač galaxií. Cišabaové, uměle vypěstovaný národ bez společenské struktury a bez osobních vazeb, patří ke kultu smrti a žijí jen proto, aby ve jménu mocnosti řádu život a všechno, co život podporuje, zničili. Normálně omezuje své aktivity na jednotlivé sluneční soustavy, které s pomocí transferu vědomí vylidňují. Tentokrát jdou ale po celé Mléčné dráze. Jejich loď je ukotvena v hyperdimenzionální struktuře galaxie, a tudíž není z normálního prostoru dosažitelná. Potom už bude čekat jen na "dekret vykonání". Až tento impulz přijde, vrhne se KRO'GOM'ATHO do centrální černé díry Mléčné dráhy. Odpalovač galaxií potom ovlivní gravitační linie v celé galaxii, která se potom spojí v obrovskou hroudu plazmy. Pán nebo bůh Cišabů je Zattokura - nejdříve není jasné, jestli se jedná o Cišabu nebo například o nějakého kosmokratického robota, jako Laire.

Toto všechno se Roi a June (kteří se rychle najdou) od svých hostitelů, které zcela ovládnou. O pozadí úkolu se ale nedozvědí nic, protože ani Cišabaové o tom vůbec nic nevědí. Insektoidi mluví ostatně ve zkomolené verzi jazyka Mocných. Roi a June se nechají poznat nejvyššímu vykonavateli Cišabaů. Ceremoniář smrti jim vysvětlí, že spojení s jejich skutečnými těly bude brzy přerušeno. Hned potom, co bude KRO'GOM'ATHO kompletně ukotven v hyperprostoru. Oba neztrácí čas a vydají se na cestu do centra spórové lodi, aby se pokusili zničit nebo alespoň poškodit Odpalovač galaxií KRO'GOM'ATHO. Stihnou se sice dostat do centrální oblasti (Cišabaové nejsou na jednání s vetřelci zvyklí), ale tam u nezdolných zdí narazí na nepřemožitelné strážce a roboty. Kro Gom, gigantická rotující koule, jejíž povrchová struktura se neustále mění a je vytvořena ze zcela neznámé, nedefinovatelné látky, je nedosažitelná. Stejně tak nedosažitelné jsou bohužel pravá těla Roie a June - oběma se nepodaří včas zpětný transfer vědomí. Vidí jen jedinou cestu: nechají se, respektive těla svých Cašabaů, zastřelit roboty. Roiovi se návrat do svého těla podaří, pravděpodobně mu přitom pomohl buněčný aktivátor. June má méně štěstí – je mrtvá. Roi, který v ní viděl více než jen kamarádku, odevzdá její rakev vesmíru...

Zmizelé Katamary jsou zaměřeny ve hvězdokupě Hayok a jsou zcela zničeny, aniž by došlo ke ztrátám v řadách Terranců. Pravděpodobně byly posádky vystaveny příliš dlouho záření agregátů AGLAZARŮ a už více nebyli schopni jednání...