Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1967
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1967
Název:Scoctorův seznam
(List des Scoctoren)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:4.5.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12181290 NGL = 48054877 / 1291 NGL = 4878

ANUBIS, ROMA a Rechenský křižník RAGANTA, v jehož hangáru žije Mhogena v gharrském pomocném člunu, operuje celé dny v severní straně Chearthu, kterou ovládají Algiotičtí poutníci. Přes stálé útoky uzlových a šípových lodí jsou v rámci »operace propaganda« neustále oslovováni Vil an Deschem. Scoctor ale pořád předstírá příznaky nedostatku Elcoxolu. Dlouhé užívání životprodlužujícího jedu vyvolalo ve skoro devět set let starém Vil an Deschovi takovou závislost, že bez Elcoxolu může přežít jen několik týdnů. Se souhlasem Mhogeny Atlan a Ronald Tekener 10. ledna 1291 NGL ukončí syntronické sledování Scoctorna.

Protože u Atlana cítí Arkonskou nedůvěru, vylíčí Mhogena nositelům aktivátorů buněk epizody ze svého života. Vypráví o svém stíno-bratru, konfliktu s Pratmokem, prvním setkání s Phisagon, jmenování Protektorem z Pauthoru, povoládní do Řádu písku a o svém prvním setkání s Nisaaru.

Zatímco v roce 1218 NGL se na Pauthoru připravují oslavy jeho sedmdesátých narozenin, pocítí znovu Mhogena pocit svého stíno-bratra. Ten mu předá pozdrav Chetonase a doplní, že Mhogenův život už nikdy nebude jako dříve. Ukvapeně odlétá Protektor s MAGREDU na planetu Keroufa, na které se udadila jeho sestra. Když dorazí na nově osídlený svět v kulové hvězdokupe Horo-27, vidí, že se jeho obavy potvrdily. Chetona ja stejně jako další členové zemědělsko-hospodářské expedice zabita lavinou suti. K uctění oběti vykoná Mhogena s osadníky rituál spojení. Zřízení společného psí-reflexního štítu byla před šesti sty lety jediná obrana Gharrů, když se Algioti poprvé vynořili v Chearthu, aby vypnuli Sluneční trezor1). Chvílemi ale připomíná sloučení dýchačů vodíku hlavně vytvoření společnosti a umožní jim souzvuk s tvořením.

Bezprostředně po rituálu dosáhne skoro dvěstě let starý Botagho s THOREGONEM PĚT Keroufy a odhalí se jako Pátý posel Thoregonu. Starý Mistr šedého písku vyzve Mhogenu aby přišel na jeho elipsoidní loď a podrobil se zkoušce. Mhogena je v THOREGONU PĚT konfrontován s hlubokým údolí mezi Gomrabianišskými kopci2), vícerozměrným zdrojem záření, ve kterém se před dvacetitisíci lety ztratilo mnoho kosmických lodí. Přes matoucí vize usoudí Gharr, že se jedná o šestidimenzionální šachtu. Protože už na nic nepřijde, letí na její konec. Vidí zelené slunce3) a dvacet kilometrů dlouhou kvadratickou plošinu3), pokračuje k jámě4) a je telepaticky nadanou kulovitou bytostí5) přiveden do Hlubiny, jejiž severní pól sousedí s Horou stvoření6). Zde je Mhogena přepaden Haluťanem7), ale přemůže ho odražením jeho agrese pomocí psí-reflexe8). Poté se opět objeví v THOREGONU PĚT, následuje proud svých vlastních odražených emocí a nalezne cestu do šestidimenzionální oblasti.

Botago mu vysvětlí, že Časoprostoroví inženýři kdysi dostali od kosmokratů příkaz, aby v Hlubině vytvořili náhradu za TRIICLE-9, to se ale nepovedlo9) a neznámý pomocný národ chaotarchů jedno Hlubinonádraží10) z Jámy odpojil a odvlekl. Zloději ale museli prchnout před strážným oddílem Inženýrů a nechali v prostoru pohon nádraží. Nesprávné manipulace na Hlubinonádraží vedli ke vniku Gomrabianišského hyperkopce. Teprve posilujícím psí-reflektorům Gharrů se podařilo na upozornění Nisaaru, vize, ochrannu Časoprostorových inženýrů, odvrátit a poznat pravou povahu fenoménu. Prohlásili sektor za zakázanou oblast a prohlásili se za Mistry šedého Písku11).

Také Mhogena, který nejsilnější psí-reflektor, jakého Gharrové kdy měli, se má od nynějška stát Mistrem šedého písku. Bothago mu ukáže, že z jeho boku vyrůstá druhé, zakrnělé Gharrské tělo, a vyjde najevo, že je to legendární »dvojče«. Ve své funkci Pátého posla Thoregonu bere Mhogenu do Deltaprostoru Baolin-Ndaů12). Tam mu dá Baolin-Nda Bothago na Mhogenu nastavenou Propustku. Ale dá také starému Gharrovi, který doufal, že svůj úřad bude moci přenechat následovníkovi, nové nařízení, které musí splnit jako Posel Thoregonu. Mhogenovo ustanovení za Mistra šedého Písku musí být proto odloženo. Mhogena se vrací zpět na Keroufa.

O čtyřicet dva let později odveze Bothago Mhogenu s THOREGONEM PĚT z Pauthoru na Thagarum. Dá Mhogenovi Propustku a přenechá mu jako novému Pátému poslu Thoregonu svou loď. Hned poté odletí s člunem na Thagarum a zmizí v Hřibu. Po svém prvním letu s THOREGONEM PĚT 13) je Mhogena potvrzen jako Mistr šedého Písku. Nalezne mrtvolu Bothaga u paty Hřibu, pohřbí ho a vstoupí poprvé na Most do nekonečna. V následujících třiceti letech pracuje nový Pátý posel skoro nepřetržitě pro Koalici Thoregon. Jako ostatní Poslové pátrá také po nových nebo ztracených koncích Mostu do nekonečna, nemá ale žádný úspěch. Při svých cestách s THOREGONEM PĚT narazí na mrtvou galaxii, která už nevisílá žádné světlo. V naději na kontakt se svým stíno-bratrem vletí dovnitř. Teprve když opustí vyhaslou hvězdnou mlhovinu a přemýšlí o smrti, ozve se Totling a předá Mhogenovi názor, že smrt přichází v úvahu jako nevyhnutelný, absolutní konec.

Když se Mhogena vrátí z poslední cesty s THOREGONEM PĚT, nalezne v Chearthu vojsko Algiotů14).

12. ledna navazuje Dro ga Dremm, který se stal novým vrchním velitelem Algiotických poutníků, spojení s ANUBISEM, ROMOU a RAGANTOU, a pozve Vil an Desche, ve kterém vidí kacíře, k rozhovoru na palubu elcoxolové lodě HEDO RU GIOR. Atlan prosadí ale, že se tři lodě Algiotů a tři lodě spojenců dostanou volný průchod v mocenském území Gharrů. Dro ga Dremm souhlasí. Ve sjednaném místě odletí Vil an Desch s pomocným člunem ANUBISE na HEDO RU GIOR. Závislák na elcoxolu je doprovázen Ronaldem Tekenerem, Ganzettou, sedmi dalšími Wlatšideny, sedmi Arkonidany, sedmi Cameloťany a sedmi bojovými roboty typu TARA-V-Uh. Galaktikové, Wlatšideni a roboti musí ale zůstat stranou, když se Dro ga Dremm se svým předchůdcem oddávají společné elcoxolové dávce. Vil an Desh nosí ale nádherný plášť, do kterého jsou zabudovány miniaturní špiónské oči, které vyvinul SPL-specialista na syntroniku Jihem Voss15) a Guiseppem Fiorentinem16) byl převezen na Camelot. Když Tekener pomocí nich usoudí, že Dro ga Dremm chce po oživující lázni Vil an Desche pomocí Garotte zabít jako kacíře, se svými průvodci zaútočí. Pomocí malého transmiteru sestaveného pomocí TARů dokáží spojenci se zraněným starým Scoctorem uniknout zpět na ANUBIS. Pomocný člun ANUBIS II je pomocí robotů osvobozen z Tazoleské lodi.

15. ledna dosahují ANUBIS, ROMA a RAGANTA opět systému Lhanzoo. Tam se zrovna ve stejný den vynořil Vincent Garron opět na MERLINU. Mutant, který rychle ztrácí vazby na normální prostor a jen pomocí Tuyuly Azyk se může definitivně materializovat, znovu chválí barevnou rozmanitost Elysiumu.