Lotos Nurt

Informace o postavě:
Národ:Nonggové
Popis:typický příslušník svého lidu
Tituly:Čtvrtý posel Thoregonu

Lotos Nurt byl jako Čtvrtý posel Thoregonu prvním reprezentantem Nonggů v koalici Thoregon.

Vzhled

Viz článek Nonggové.

Charakteristika

Lotos Nurt osvědčil vysoké ideály a byl toho názoru, že spolu mohou mírumilovně žít i velice odlišné národy.

Dějiny

Přibližně kolem roku 7000 před Kristem byl Lotos Nurt předsedou vlády svého lidu. Kromě toho zastával kosmický úřad, který se úspěšně snažil o harmonické soužití národů v galaxii Gorhoon.

Jednoho dne se na domovském světě Nonggů, planetě Ongg v systému Teuller, poprvé objevil Heliot. Přišel přes zde umístěný Hřib, který měl kvůli svému tajemnému původu a povaze po celém Gorhoonu legendární, takřka mytickou pověst. Světelná bytost předložila Lotosu Nurtovi nabídka, podle níž se mohli Nonggové připojit k formující se koalici Thoregon. Lotos Nurt jménem svého lidu přijal a jako prvního Nongga ho Heliot jmenoval do úřadu Čtvrtého posla Thoregonu. Obdržel mimo to Propustku, s jejíž pomocí bylo možné proniknout do Hřibu a dosáhnout tak Mostu do nekonečna. Národ Nonggů se tímto stal členem koalice Thoregon.

Jako jakousi „přijímací zkoušku“ dostali Nonggové příkaz, aby v budoucnu odstranili osmi významných kosmických hrozeb. Čtyři z těchto nebezpečí zničili docela, zbývající – Goeddu, KONTA, který vešel ve známost jako z Chaostvůrce z Norrowwonu, sluneční červy Guan a Var a Snílku Jii'Nevever – se jim povedlo alespoň dočasně zneškodnit. Jelikož na takový úkol nemohla stačit technologická úroveň samotných Nonggů, navázal Lotos Nurt první kontakt s národem Baolin-Nda, který byl čelem koalice už po desítky tisíc let.

Zdroj

PR 1884

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Lotos Nurt« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!