Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Galorn
hledat

Galorn

(přesměrováno z: Galornská hvězda)
Astronomická data:
Galaxie:Plantagoo
Průměr:přibližně 6800 km
Obyvatelé:původně Galorňané
Gravitace:0,8 g
Průměrná teplota:8 °C

Galorn je jedinou planetou Galornské hvězdy. Bývala domovským světem Galorňanů.

Přehled

Velikostí zhruba odpovídá Marsu, gravitace na povrchu Galornu dosahuje přibližně 0,8 gravu. Průměrná teplota činí 8 °C. Galornu dominují obrovské čedičové pouště. Na jedné z náhorních plošin se rozkládá město Gaalo. Kdysi to byla metropole planety.

Kosmický význam Galornu dokazuje fakt, že se zde nachází Hřib, pilíř Mostu do nekonečna.

Ce Rhiotonův arzenál

Druhý posel Thoregonu, Ce Rhioton, zřídil v blízkosti Gaala technický arzenál.

Dějiny

Rané dějiny

Už od počátku zaznamenaných dějin stál v Bazaltové nížině Hřib. V průběhu generací a desetitisíců let to byl pro Galorňany střídavě svatý objekt k uctívání a pohana, která ukazovala jejich nedokonalost.

V průběhu své historie planeta Galorn leccos vytrpěla. Když Galorňané vyrazili do kosmu a začali si podrobovat galaxii Plantagoo, Galorn byl natolik dalece industrializován, že došlo ke zničení jeho biosféry. Později byly tovární komplexy přemístěny na orbitální dráhu, škody však již byly nevratné: Velká část Galornu se změnila v poušť. Běžnou věcí se staly kyselinové deště.

Na náhorní plošině na okraji čedičové pouště byla dlouho předtím, než se Galorňané vydali do vesmíru, vystavěna metropole jménem Gaalo. Už tehdy se skládala z 5 městských čtvrtí. Když se z Galorňanů staly mírumilovné bytosti, byl v centru městské čtvrti Srdce-PĚT zkonstruován Drak. Ten se ovšem po nějaké době naplnil a nebyl již schopen pojmout do sebe další agresivitu galorňanských dětí. Galorňané tak byli nuceni opustit svůj svět a najít si nový domov.

Mladší dějiny

Pro Galorňany bylo nyní věcí tradice, že přicházeli zemřít do Sloupového pole, neboli Pole nápisů. Lodi smrti dopravovaly umírající Galorňany do Gaala. V okamžiku smrti bylo jméno umírajícího vypáleno do stříbrného sloupku, současně se jeho tělo vypařilo a došlo k redukci štěstí. Na tento fenomén se brzy zaměřili rytíři štěstěny a vykradači hrobů z mnoha nejrůznějších národů. Ti se vydali na Galorn a zabydleli se kolem Gaala.

Galorňané se rozhodli tyto ubožáky tolerovat a zkonstruovali androida jménem Szuker. Ten měl v budoucnu zaopatřovat bytosti ve slumech nouzovými zásobami a současně ochraňovat Srdce-PĚT, centrum metropole. Tento status quo zůstal zachován po tisíce let.

Probuzení Draka

Dlouhá epocha klidu skončila v roce 1288 NGL. Tehdy se po Mostě do nekonečna zatoulali na Galorn Perry Rhodan a Reginald Bull. Hned po příchodu je napadl Foremon, Galorňany pověřený strážce Hřibu, který Pozemšťany považoval za vrahy jednoho z poslů Thoregonu. Zdánliví vrazi se před svým pronásledovatelem ukryli ve slumech Gaala. O několik dnů později dospěli oba Terranci do Srdce-PĚT a prozkoumali tam pozůstalost Galorňanů. Foremon se vydal za Szukerem a z titulu svého úřadu na něm požadoval podporu v hledání cizinců. Strážce Bazaltové nížiny potřeboval pomoc androidových robotů. Foremon Rhodana s Bullem skutečně objevil a málem je zahubil. Avšak na poslední chvíli se vynořila loď Galorňanů a došlo k redukci štěstí. Díky s tím spojené apatii mohli Perry Rhodan a Reginald Bull uniknout z Galornu na palubě pasažérské lodi Paradejů. Foremon byl bez sebe vzteky a žádal od Szukera kosmickou loď, aby mohl pokračovat ve stíhání vrahů. Szuker musel respektovat Foremonovo postavení strážce Hřibu a vydal mu jeden ze dvou vejčitých člunů, uložených jako rezerva uvnitř Draka.

Následující měsíce byly opět docela normální, pak ale došlo ke katastrofě. Nanokolonou kontrolovaný Centrifaal se proplížil do Srdce-PĚT a poškodil organickou součást Draka. Slumy následně zasáhla vlna agresivity, která vyvolala nesmyslné vraždění. Szuker nemilosrdně zasahoval proti každému, kdo se snažil proniknout do centra města. Perryho Rhodana a Reginalda Bulla, kteří se na Galorn vraceli v přistávací kapsli, napadl pomocí pružných polí. Terranci přesto přistáli a dostali se až do Srdce-PĚT. Android na ně opět zaútočil, avšak trik Perryho Rhodana způsobil, že se Szuker omylem rozdrtil mezi vlastními pružnými poli. Když si Pozemšťané prohlédli Draka a mrtvého Centrifaala, opět opustili planetu.

Jen o pár dnů později zaujala nad Gaalem pozici černá loď Galorňanů, jejímž úkolem byla ochrana Draka. Perry Rhodan, Reginald Bull a Foremon, jenž mezitím pochopil, že stíhal nevinné, pak na Taš-Termu objevili možnost, jak opravit poškozené Draky. Fingovali zřícení vesmírné lodi na okraj Gaala a vydali se do šachty ve středu Pole nápisů. Jako velmi nápomocný se ukázal fakt, že zshiftingovaní Centrifaalové kolem A-Califorma byli imunní proti agresívnímu vyzařování Draka.

Budoucnost

Když byli opraveni všichni Draci, Kaif Chiriatha se rozhodla zrušit slumy kolem Gaala. Ponechala také nad Drakem černou loď.

Co se dělo na Galornu během Tisícileté války a po vzestupu hyperimpedance, není známo.

Zdroje

PR 1814, PR 1815, PR 1816, PR 1853, PR 1863, PR 1864, PR 1865

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Galorn« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)