Perry Rhodan 921 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 921
Název:Kontakt na Scharzo
(Kontakt auf Scharzo)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Setkání na cizím světě - dobrodružství s Ernstem Ellertem
Hlavní postavy románu:

Ernst Ellert / Gorsty Ashdon - Koncept navštíví svět Scharzanů

Akrobath - podivný robot

Tellor, Polaz a Ront - členové krizového štábu ze Scharzo

Torkas - vůdce sekty

V lednu 3587 překoná koncept Ernst Ellert / Gorsty Ashdon a robot Akrobath1) s výzvědnou lodí Sceddorů, kterou nazvali KARMA, propast mezi Ganuhrem a sedm set tisíc světelných let vzdálenou sousední galaxií. Díky tajemnému nadsvětelnému pohonu, který vyvolává relativistické efekty, dorazí do galaxie Krähohl za méně než tři dny.

Na jejím okraji je kosmická loď přivábena mocným světelným zdrojem. Aby hrozícímu zničení záhadným objektem unikli, musí Ellert / Ashdon násilně zničit automatické řízení. KARMA poté odletí k poblíž ležícímu slunci Älzoran a přistane v odlehlé horské oblasti na Scharzos, na druhé planetě. Její obyvatelé, Scharzaňané, jsou na počátku kosmických letů. Jsou humanoidní, při narození prvního a třetího dítěte přivede každý pár na svět ale současně Fragga. Ačkoliv jsou sami bezpohlavní, jsou Fraggové nezbytní pro uzavírání sňatků scharzanských dvojic.

Vláda planety, kolektiv, který si říká Krizový štáb, očekává od cizích kosmonautů jednak východisko z ekologické krize způsobené růstem hospodářství, na druhé straně se ale obává morálního otřesu obyvatelstva. Polaz, reprezentant krizového štábu, nechá proto místo přistání KARMY uzavřít.

Vůdce sekty Torkas a další náboženští fanatikové, kteří uctívají Světelnou bázi a v příchozích vidí »Syny Älzorana«, jejichž příjezd prorokovali, se chtějí dostat na místo přistání. Zatímco se obstarávají náhradní díly pro KARMU, radí Ellert/Ashdon vědcům kolem scharzanského šéfvědce Teilora. Oběma vědomím ale stále více činí potíže kontrolovat své tělo. Pomocí přiblížení k mocnému zdroji paraenergie se Ellertovi nakonec podaří osvobodit se ze společného těla. Jeho vědomí opustí Scharzo a je přivábeno obrovským světelným zdrojem, které je identické se Scharzany uctívanou Světelnou bází a ve které Ellert pozná nahromadění neznámé, možná organické energie. Mezitím plánuje Torkas, který získal pochybnosti o tom, že cizinci jsou »Synové Älzorana«, jejich rituální vraždu a udělat z nich mučedníky. Společně s Fraggy LM-1 a TB-1 zajme Ashdona, tomu se ale podaří se osvobodit. Útok fanatiků na KARMU se Akrobathovi podaří odvrátit. Scharzaňané tlačí na Ashdona, aby jim pomohl stát se supercivilizací, ale Ellert se vrátí zpět do těla konceptu. KARMA odstartuje a vydá se znovu na starý kurz k centru Krähohlu2).

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál