Marťané

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Mars
Známé obydlené planety:
Mars

Obyvatelům Marsu se říká Marťané. Již před dvěma miliony lety se na Marsu usídlili Šuwaští uprchlíci. Terranští archeologové je zpočátku označovali Staromarťani.

Během terranské kolonizace se na Marsu usídlili také Polospáči, Swoonové a Iltové.

Mezi Marťany se rozlišuje mezi »normálními« Marťany a Marťany "třídy a". Marťané třídy a pocházejí z prvních marťanských kolonistů a jako symbol svého původu si před své jméno dávají »a«. Všichni Marťané se vyznačují svou mimořádnou zdvořilostí.

Přizpůsobili se okolnímu prostředí, mají pozoruhodně velký a soudkovitý hrudník, a prakticky ke svému životu nepotřebují vodu. Mají velké kulaté oči s tmavě žlutými bulvami a zelenými duhovkami. Jejich kůže je bronzová a vlasy jsou černočerné.

Marťané se normálně nepotí, protože jejich metabolismus dokáže dlouhodobě zadržovat tělesné tekutiny a odstraňovat z nich jedovaté látky. Při pobytu v atmosféře podobné té na Zemi jim k životu stačí jen vodní páry obsažené ve vzduchu.

Historie

Ranná kolonizace

Před dvěma miliony lety se Šuwašové ukryli na Marsu. Staromarťané byli později Rytířem Hlubiny Permanochem z Tanxbeechu evakuováni na třetí planetu Zemi.

Terranská kolonizace

Terraformace a kolonizace začala v roce 1980. Prostředí přizpůsobení první osadníci a jejich potomkové se nazývají a-Marťané s písmenem "a" ve jméně (například jako Tatcher a Hainu). Hlavním městem Marsu se stává Pounder City.

Později se na Marsu usídlili také Polospáči (1982), Swoonové (2040) jako specialisté pro stavbu strukturálních kompenzátorů a po zničení planety Tramp také 28 Iltů (2045).

Monos

Není jisté, co se s Marťany dělo během vlády Monose. Zřejmě nebyli zapojeni do Simusensové sítě na Zemi. Protože 5D technika byla v celé Sluneční soustavě zablokována, byl v této době Mars pravděpodobně opuštěn.

Evakuace

V důsledku přechodu do Arresa se 22. ledna 1217 NGL na Marsu materializoval krystalický odštěpek Abruse a způsobil jeho krystalizaci.

Takřka v poslední sekundě se podařilo 1.6 milionu obyvatel Marsu evakuovat. Za poslední marťanskou rodačku se oficiálně považuje 2. pilotka LEIFA ERIKSSONA Klyna Valerys, která se na Marsu narodila během evakuace 4. února 1217 NGL.

Ayindiům se v dubnu 1218 NGL podařilo Abrusem zkrystalizovaný Mars přemístit do Arresa a nahradit ho archivním světem Trokan.

Návrat Marsu

Po zhroucení Mostu do nekonečna byl Trokan v roce 1312 NGL znovu nahrazen Marsem. Tento Mars nevykazuje ani stopu po terraformaci ani po krystalech Abruse, pravděpodobně tudíž pochází z parareality.

Nová kolonizace

Po roce 1329 NGL začala nová kolonizace Marsu. Nenastala ale žádná cílená kolonizace bývalými utečenci z původního Marsu. Hlavní město bylo nazváno New Pounder City. V roce 1333 NGL žilo na Marsu asi 20 milionů kolonistů.

Významní Marťané

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!