Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:Hiesseho shluk
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:8
Známé planety v soustavě:
Trap, Trio
Soustava normálního žlutého slunce, které má celkem 8 planet. Na čtvrté planetě se usadil Červoun (planeta Trio). Třetí planetou je Trap, domovská planeta Triosanů, to jsou potomci Akonanů.