Exsar

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Soustava:neznámá s dvojsluncem
Pořadí od hvězdy:6
Obyvatelé planety:
Skokani

Exsar je šestou z devíti planet, které obíhají kolem neznámého malého dvojslunce. Soustava se nachází v kulovité hvězdokupě M 13.

Na Exsaru žije několik miliónů Skokanů.

Historie

Roku 1984 se mělo v soustavě Gonom konat shromáždění patriarchů. Poté je Exsar postihnut epidemií, kterou sem úmyslně zavlekl arasský šéf inspektor Gegul. V krátké době zemře sto tisíc zde usídlených Skokanů na tuto nemoc.

Zpráva o tomto neštěstí se dostane i na TITAN, který se sem hned vydává. Poručík Julian Tifflor je nasazen na planetu a vydává se za Arkonidana Dugboxe. Oblečen v ochranném obleku a skryt pod deflektorovým polem, proniká Tifflor do již nakažené a vymřelé administrativy hlavního města a informuje o události hypervysíláním celé Velké impérium.

Lékařská rada z Aralonu ihned poté vyvrátí jakoukoliv spojitost s katastrofou. Jako symbol dobré vůle je vyslána sanitární loď s 6300 Arasy, která má zdarma rozdat 84‘000 tun velice vzácného séra g/Z45. Planeta i všechny kosmické lodě jsou pak na 50 let uvrženy do karantény.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál