Euhja

Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:3
Soustava:Euthat
Obyvatelé planety:
Arasové

Euhja je základnou Arasů. Ti sem přivezli kovobylky a planetu zničily. Má jeden kontinent, velký jako Grónsko. Vyvinul se zde jeden červoun.

Třetí z pěti planet slunce Euthat, osídlená Arasy, kteří sem neprozřetelně zavlečou kovobylky. Ty planetu zcela zničí. Agenti USO zde narazí na červouna, který se vzepře svým dosavadním vládcům a naznačuje, že by mezi lidmi a červouny mohlo v budoucnu zavládnout porozumění

Aktuální data:
23.6.2021
1566 před NGL
3. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459388.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!