Darak

Darak je měsíc Washunu, SO-265a. Má kyslíkovou atmosféru a gravitaci 0.5g.

Tento měsíc se především proslavil Krish'uny. Tamrati lemurské říše (Velké Tamanium) užívali tyto živoucí, barevně se třpytící pláště, jako symbol své moci.

Na své domovské planetě jsou Krish'uny Daraky uznávány jako náboženské symboly. Mladé Krish'uny jsou potírány lepkavou kaší, aby se nakrmili. Takovéto pláště umožňují Darakům, aby krátkou dobu přežili v metanově-čpavkové atmosféře Washunu.

Mezi Darakem a Washunem existuje transmiterové spojení.

Aktuální data:
23.6.2021
1566 před NGL
3. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459388.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!