Menu
Astronomická data:
Soustava:Sapa (planeta Firmer)
Průměr:7 128 kilomentrů
Gravitace:0,75 gravu
Průměrná teplota:21,2 °C
Národ:Sapané

Jediný měsíc obří planety Firmer v systému slunce Sapa. Jeho rovníkový průměr činí 7 128 km, gravitace na povrchu je 0,75 gravu. Doba rotace je 24,4 hodin, střední teplota na planetě se pohybuje kolem 21,2°C. Vzdálenost od Firmeru 620 000km. Měsíc má kyslíkovou atmosféru. Vzhledem k nepatrnému vychýlení osy měsíce jsou rozdíly mezi ročními obdobími jen nepatrné

Conyer je příjemný a vzkvétající svět, v roce 2401 na něm žijí pozemští vystěhovalci. Jejich potomci si říkají Sapané.