Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Slunce:81076 LY
Typ hvězdy:žlutorudé slunce
Průměr:2.875 mil. km
Počet planet:11
Známé planety:
Asporc
Zdejší národy:
Asporcové

Rattley je žlutorudé slunce, které má asi dvojnásobný průměr než Slunce a leží v sektorech I až III v severním okraji Mléčné dráhy, v takzvaném centru Nadsever.

Planety

Soustava Rattley má celkem jedenáct planet.

Asporc

Spařený teplý kyslíkový svět Asporc je čtvrtou planetou slunce Rattley. Je obýván Asporcy. Před asi 50000 lety se na Asporc zřítil obří meteorit o průměru 200 km. Od té doby měl v meteoritu uložený PEZ-kov silný vliv na vývoj Asporců.