Kosmický bazar

Kosmické bazary byly obchodní centra Kosmické hanzy umístěné na strategicky důležitých bodech v Mléčné dráze. Šestice obrovských kosmických stanic byla původně spórovými loděmi Sedmi Mocných. Jen PAN-THAU-RA se nestala Kosmickým bazarem.

V roce 424 NGL bylo těchto šest stanic umístěno následovně:

Technická data

Všechny Kosmické bazary byly kulovité s průměrem 1126 km. Každá loď má 1000 hlavních palub, které jsou číslované shora dolů. Na palubách 1 až 100 se nacházejí různé velící stanice, kanceláře, ubytovny posádky atd. Paluby 101 až 999 slouží ke skladování zboží, překládání zboží a jako přístavy kosmických lodí. Na palubě 1000 se nachází dohlížecí centrála.

Bazar protínají, vedle mnoha menších výtahů a transmiterů, dvě hlavní antigravové výtahy. Jeden je 800 metrů široký dopravní výtah na zboží a druhý 10 metrů široký osobní výtah.

Kmenovou posádku tvoří minimálně 4000 mužů.

Konec Kosmických bazarů

V roce 490 NGL zničí Blesky bazary ROSTOCK a GDAŇSK. Ostatní Kosmické bazary jsou na rozkaz Homera G. Adamse v roce 497 NGL zničeny, aby nepadly do cizích rukou.

Trosky NOVGORODU jsou po roce 1222 NGL zlikvidovány Skokany z Konsorcia THAU. Největší fragment byl odvlečen do systému Cjuis a přebudován na Most trosek. Prostřední část Mostu trosek byla potají osobami stojícími za projektem Ara-Toxin přebudovávána na kosmickou loď MO a 11. června 1340 NGL rozptýlena.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!