Fracowitzovy systémové státy

z Databáze Multiversa

Tento státní útvar s 187 přidruženými světy (v roce 2840), byl založen Prospektorem Jercy Fracowitzem, který ve třicátých letech 24. století objevil Fracowitzovu hvězdu. V průběhu secese po válce s Dolany a Uleby uzavřely soustavy kolem Fracowitzovy hvězdy alianci, která je měla uchránit před zásahy dalších mocností Galaxie. Fracowitzovy systémové státy jsou pokládány za spojence Solárního impéria, spolupracovali také s USO.

Tradiční početně malé vojsko států disponuje vynikající pověstí, ve větších bojích je ale proti silnějším nepřátelům prakticky bezmocné.

Fracowitzova hvězda se nalézá ve vzdálenosti 12 139 světelných let od Sluneční soustavy a je centrálním systémem stejnojmenné aliance. Allema, čtvrtá z osmi planet soustavy, byla osídlena už za dob Lemurů pod jménem Manoresem platila za významnou základnu loďstva. Bývalý Prospektor Jercy Fracowitz, veterán války s Mistry ostrovů, objevil soustavu roku 2417 a díky obrovským nalezištím rud a howalgonia vybudoval galaktickou mocnost. Nález lemurských zařízení mu dal k dispozici vysoce vyspělou technologii. Jeho firma Pionier Overdrive Ltd. obchodovala se surovinami a starala se o kolonizaci dalších světů, díky čemuž vydělávala ohromné množství peněz.

Hlavní město Lands End, ležící na poloostrově, se vyvinulo v metropoli s několika miliony obyvateli. Zde se také nachází centrála Fracowitzovy úvěrové banky, instituce se základním kapitálem ve výši 500 miliard solarů a zastoupením na planetě Lepso (v Orbaně).

Kolem roku 1344 NGL systémové státy již neexistují, jejich nástupnickým útvarem je Svaz Allema.