Thetus

Astronomická data:
Soustava:Sulvy
Průměr:12‘918 km
Gravitace:1.01 g
Doba rotace:25.8 h
Průměrná teplota:24°C
Obyvatelé planety:
Tefrodi

Thetus je třetí planetou soustavy Sulvy. Planeta má průměr 12‘918 km, vládne zde gravitace 1.01 gravů, doba rotace činí 25.8 hodin. Kvůli nulovému vychýlení rotační osy zde neexistují žádná roční období a vládne tu věčné jaro s průměrnou teplotou 24° Celsia. Planeta má kyslíkovou atmosféru.

Thetus má šest velkých kontinentů, póly nejsou pokryté ledem. Je to rajský svět s nádhernými lesy, širokými savanami, průzračnými potoky, řekami a jezery. Veškeré výrobní zařízení se nacházejí pod povrchem nebo v podmořských kopulích. Obyvatelé Thetusu, bez výjimky Tefrodi a přímí potomci původních Lemurů, si říkají Thetuné.

Planetě a celému systému slunce Sulvy vládne Mirona Thetin, která nosila titul Vysoká Tamratka systému Sulvy.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál