Zhaklaan-Trio

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Qoor
Počet hvězd v soustavě:3
Zvláštnosti:sluneční transmiter

Zhaklaan-Trio, zvaný také Zhaklaanský trojúhelník, je lemurský sluneční transmiter v satelitní galaxii Qoor, nalézající se v předpolí Andromedy.

Přehled

Sluneční transmiter se skládá ze tří modrých obřích sluncí a nalézá se 46,8 světelných let od centra Qooru. Sluneční transmiter je kontrolován z planety Zhak. Na tomto obřím světě je umístěna justační stanice transmiteru, představovaná pyramidálním trojúhelníkem a stanicí, ležící pod ním. V kopulovitém dómu je nainstalován justační panel. Hlavní počítač stanice se jmenuje ZHAKLAAN (PR 2515).

Dějiny

Dne 15. března 1346 NGL skončil v této přijímací stanici transmiterový skok velké eskadry. Cílem eskadry bylo vybudovat v Andromedě předmostí proti aktivitám Terminační kolony TRAITOR.

V roce 1463 NGL byl regulačním mistrem Zhaklaan-Tria Akonan Morkat tan Ra-Hor. Dne 19. ledna dospěl do slunečního transmiteru JULES VERNE. Tomu velel Tristan Kasom a na palubě byl – jako vedoucí operace Hathorjan, namířené proti silám Frekvenční monarchie v Andromedě – také Atlan da Gonozal. Avšak ze Zhaklaan-Tria nebyl lodi umožněn přímý tranzit ke Holoinskému pětiúhelníku. Hlavní počítač ZHAKLAAN varoval posádku JULESE VERNA před úpravami Holoinu, které provedli Mistři ostrovů (PR 2515).

Poté, co JULES VERNE dosáhl dne 30. ledna oklikou přes stanici Multika-Duo Holoinského pětiúhelníku, pokusil se transmiterový specialista Canio Sarkyuin seřídit stávkující transmiter. Až 21. února byl sluneční trojúhelník justován natolik, že opět povolil tranzit ze Zhaklannského trojúhelníku k Holoinu (PR 2519).

Zdroje

PR 2368, PR 2515, PR 2519