Perry Rhodan 2600 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2600
Název:Program Thanatos
(Das Thanatos-Programm)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Neuroversum
Vydáno poprvé:17. června 2011
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 5. září 1469 NGL
Kosmická loď v nebezpečí – Perry Rhodan bojuje o svobodu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Nesmrtelný Pozemšťan navštíví svou starou kancelář a ztrácí všechno.

Mondra Diamond – Rhodanova průvodkyně jde na rodinné setkání.

Gucky – Myšob zase jednou spěchá na pomoc Perrymu Rhodanovi.

Reginald Bull – Rhodanův dávný parťák se opozdí.

Nemo Partijan – Hyperfyzik vypadá báječně.

V Mléčné dráze se píše rok 1469 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5056 křesťanského kalendáře. Krutá, ale naštěstí krátká válka proti Frekvenční monarchii skončila před šesti lety. Obyvatelé Země se pomalu zotavili z traumatických událostí.

Lidé i ostatní Galaktici doufají, že je čeká dlouhá epocha míru. Perry Rhodan a jeho Nesmrtelní druzi dál pracují na sjednocování Mléčné dráhy; konflikty mezi jednotlivými národy se mají definitivně stát minulostí.

Přitom má pomoci fenomenální transportní technologie polyportové sítě. Prostřednictvím sítě jsou udržovány kontakty s nesmírně vzdálenými oblastmi kosmu, především s galaxií Anthuresta, kde se usadila oddělená větev lidstva – Stardusťané.

Avšak vynoří se nová hrozba, o níž lidé nemohou mít ani tušení. Ta má co dělat s událostmi kosmického významu, ale její důsledky bezprostředně zasáhnou Zemi a zejména Perryho Rhodana. Nyní je spuštěn PROGRAM THANATOS...


Šest let po konci války proti Frekvenční monarchii: Poslední roky vládl mír. Obchodní hvězda JERGALL – dar superinteligencí ID a TALIN – byla umístěna u planety Aurora a slouží jako brána k ostatním galaxiím polyportové sítě. V galaxii Andromeda národy diskutují o zřízení vlastní obdoby Galaktika, zatímco v Mléčné dráze prudce roste počet mohutných hyperbouří. Na Zemi se objeví doposud nikdy dříve spatřené bytosti, o nichž se mluví jako o Augurech.

5. září 1469 NGL: Perry Rhodan – mezitím již ne více pozemský Rezident, ale zvláštní zmocněnec Galaktika pro polyportovou doménu – pořádá v Solární rezidenci tiskovou konferenci, týkající se přestavby BÁZE a její brzké cesty do galaxie Anthuresta. Během konference dojde k rozsáhlému výpadku techniky, Rezidenci hrozí zřícení, avšak nakonec je ocelová orchidej zachycena. Později se ukáže, že k podobným selháním došlo po celém systému – zdroj však zůstane nejasný.

Zárovně dochází na BÁZI k několika mysteriózním úmrtím. Všechny oběti volaly před smrtí Perryho Rhodana, říkaly také, že na Nesmrtelného čeká na palubě dálkové lodi syn. S MIKRU-JON se Rhodan společně s myšobem Guckym vydá na cestu k BÁZI, kde je mu sděleno, že se kolem všech obětí vyskytly podivné výchylky strangeness. Průzkumy potvrdí, že v těchto místech muselo dojít k průniku s cizím vesmírem. Jen o chvíli později přijde zpráva o zmizení celé Sluneční soustavy.

Krátce poté se na BÁZI objeví cizinec, který se představí jako Ennerhahl. Varuje Perryho Rhodana před nastávajícím útokem Dosanthi, plánujících unést loď a dopravit jí ke zlověstné „Loděnici“. Cizinec upozorní Rhodana na neznámé prostory BÁZE – Okuláru Multiverza. Tady Perry Rhodan potká svého syna Deloriana, který mu předá Oblek univerza. Delorianovo varování je prozatím nejasné: „QIN SHI se probudil. KURÝRNÍ SÍŤ je připravena…“ QIN SHI zodpovídá za to, že Sluneční soustava zmizela beze stopy a v žádném případě si nesmí přisvojit BÁZI, protože loď potřebuje Delorian. Proto Rhodanův syn aktivoval program Thanatos. Jeho smysl a účel zůstává nevysvětlen. Ennerhahl informuje Nesmrtelného, že QIN SHI v žádném případě nesmí získat Okulár a Oblek univerza, proto nabádá k útěku a evakuaci dálkové lodi. Tak by sice loď padla do rukou nepřítele, ale Oblek ne. Před svým zmizením odevzdá Ennerhahl Perrymu Rhodanovi datový krystal.

Po Ennerhahlově zmizení se BÁZE materializuje v materiálovém mostě mezi dvěma galaxiemi, jež Perry Rhodan pojmenuje Chanda I a Chanda II. Dojde k boji s Dosanthi, přičemž ti využívají zvláštní paradar, s nímž vyvolávají naprostou paniku a tak zneškodňují své nepřátele. BÁZE je vyklizena. Perry Rhodan prchne i s Mondrou Diamond, Guckym a Nemo Partijanem na palubě MIKRU-JON. Vynořuje se stále více nepřátelských plavidel a útočí nejen na BÁZI, ale i na houf vypuštěných pomocných lodí...

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!