Andoozové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Andooz
Známé obydlené planety:
Andooz

Národ obojživelných Andoozů pochází ze stejnojmenné planety Andooz v soustavě slunce Andan Kruul.

Kolektivně žijící Andoozové disponují intuitivním darem rozpoznávání předloh, souvislostí a schémat.

Vzhled

Andoozové připomínají terranskou ropuchu. Vlhká, kluzká, žláznatá a nahnědlá kůže je pokryta bradavicemi a rozličnými barevnými vzory.

Protože je jejich obojživelné tělo neustále obaleno vlhkým filmem, nemusí nosit žádný oděv. Osobní věci a výstroj nosí v několika pásech s pouzdry.

Historie

Andoozové neprošli na základě svého duchovně-filozofického kolektivního zaměření žádným technologickým vývojem. V 16. století byli Andoozové objeveni arkonidskými Dagoristy.

Počátkem 21. století byli Andoozové posledním národem integrovaným do Velkého impéria za vlády robota Regenta. Skokani na příkaz Velkého koordinátora s Andoozy uzavřeli smlouvu, takže od roku 18.981 da Ark byl jejich svět součástí Impéria.

Na základě jejich zvláštních schopností byli dosazeni hlavně na místa ve správě.

Kolem roku 1344 NGL dohlíží Andoozové na říši s asi 250 světy. Andoozové byli v roce 1344 reprezentováni delegací při konferenci národů na Zemi.

Terminační kolona TRAITOR plánovala umístit jednu ze svých pevností v bezprostřední blízkosti soustavy slunce Andan Kruul.

Známí Andoozové

  • Quar Kha Xoraq - velitel základny Calukoma Velkého impéria
  • Jahaq Garr - Tato z Kolaftonu