Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Volaterané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Volat
Známé obydlené planety:
Volat
Volaterané
Volaterané
© VPM kg.

Volaterané jsou prapůvodní obyvatelé planety Volat. Volaterané jsou rasa inteligentních insektoidů. Dosahují tělesné výšky asi dva metry. Na první pohled působí jejich údy křehce. Jejich pokožka je tvořena chitinovými deskami. Barva chitinu je u mužských Volateranů spíše zelenohnědá u ženských tmavě hnědá.

Anténní pár u hlavy je využíván pro přijímání okolních ruchů. Slouží jim jako nos, oči a uši. Komunikace Volateranů je nestandardní. Provádí se na frekvencích v oblasti ultrazvuku. Proto je mnoho národů neschopná s nimi komunikovat bez translátorů nebo bez telepatů.

Forma společnosti

Volaterané žijí ve vesnicích a osadách, které jsou rozmístěny po celé džungli. Národ vedou ženští Volaterové. Řídí jednotlivé osady a starají se o potomky. Nejvyšší rozhodující instancí je Moudrá matka. Je to Volateranka neurčitého věku, která pro všechny Volaterany symbolizuje idol a jako matriarcha panuje svému národu. Mužští Volaterané slouží společnosti jako lovci. Opatřují pro sídliště osadu z džungle a ve vesnicích jsou jenom trpěni. Toto chování se mění třikrát během Volatského roku, kdy nastává čas páření. V této době zapomínají volaterané na společenské rozdíly a na několik dnů upadnou do exstatického opojení.

Historie

K prvnímu kontaktu mezi Terranci a Volaterany došlo v roce 2040. V této době sloužila planeta Volat Skokanům a Arkonidanům jako obchodní základna. Mezi těmito rasami nebyli kvůli neobyčejnému způsobu volatské komunikace a jejich způsobu života, udržovány žádné pevné vztahy. Arkonidané prohlásili planetu za protektorát Velkého impéria, vybudovali si tu malou kolonii a začali těžit nerostné bohatství planety.

Mutant Ralph Sikeron jako první navázal kontakt, protože byl ultranaslouchač a mohl tak zachytit jejich řeč. O něco později ho zrádce Gregor Tropnov a Nomo Jatuhin zabili. Chtěli se pomstít Perrymu Rhodanovi, protože jim kvůli nespolehlivosti odmítnul poskytnout buněčnou sprchu. Fellmeru Lloydovi se s nimi následně podařilo navázat s nimi telepatický kontakt.

Volaterané se v roce 1291 NGL zúčastnili bitvy galaktiků proti kosmické továrně MATERIA.

Známí Volaterané

  • Moudrá matka - matriarcha Volateranů
  • O-oftftu-O - pomohl Fellmeru Lloydovi při jeho misi