Isané

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Isan
Známé obydlené planety:
Isan

Isané jsou obyvateli planety Isan ležící v binární soustavě Wilan-Wilanet, která leží daleko od všech známých lodních tras v Mléčné dráze.

Isané se vyvinuli z arkonidských kolonistů, kteří planetu osídlili asi kolem roku 8000 před naším letopočtem. Spojení s domovem se krátce na to přerušilo. Arkonidská technika byla zapomenuta a obyvatelstvo upadlo zpět do primitivního stadia. Jen řeč, starobylá Arkonidština, jim připomínala domov. Namáhavě začal vzestup k nové civilizaci, která v roce 2032 dosáhla stupně, který byl na Zemi v roce 1971.

Na obou kontinentech planety vnikly nepřátelské státy Othahey a Heyatha. Podnikali se aktivity k dobytí kosmu, na oběžnou dráhu byly vysílány družice. Ale pokud dostat se na planetu Wilan II, se změnil kvůli nepřátelství obou států v závody. Duel se ale nepodařilo rozhodnout, protože nepřátelství mezi oběma státy překročilo kritickou hranici a propukla smrtelná atomová válka. Ze tří miliard obyvatel planety Isan jich přežilo jen asi 100‘000 v cekem jedenácti bunkrech, které ležely asi míli hluboko pod povrchem. Pět dalších bunkrů leželo přesně v centru exploze těžkých atomových bomb a nevydrželo.

Z obou států nic nezbylo, vzduch, půda a moře planety vykazovaly tak vysokou míru radioaktivity, která by byla pro lidi smrtelná i za sto let. Vichřice hnaly nad zemí mraky radioaktivního prachu a každá dešťová kapka byla tak jedovatá, že by mohla zabít deset lidí.

Osm roků po katastrofě stáli obyvatelé bunkrů před novými problémy. Potraviny byly téměř spotřebované, a dokonce ani chemická přeměna oděvů, při které se z vláken získávalo jídlo, už dlouho nevydržela. Mezi sousedními bunkry Fenomat a Sallon došlo poté v roce 2040 k nové válce – o nadvládu obou bunkrů a o poslední zdroje.

V této době přistál na Isanu Perry Rhodan s komandem. Když si Rhodan uvědomil katastrofu, která téměř postihla také Zemi, rozhodl se Isanům pomoci. Terranci se postarali o konec války a superbitevní loď DRUSUS nakonec přivezla dostatek potravin, se kterými by Isané mohli přežít další 100 let. Za tu dobu by se mělo rozpadnout dokonce i stroncium, a Isané by opět mohli začít se zemědělstvím.

Dříve než Terranci odletěli na Zemi, nechali tu dva pomocné čluny DRUSUS se 20 muži, kteří se měli starat o správné rozdělování potravin. Rhodan ustanovil provizorní vládu ze tří Isanů a posádky člunů měli dělat všechno pro to, aby se rychle vypsaly nové volby.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál