Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Isan
hledat
Astronomická data:
Soustava:Wilan-Wilanet
Měsíce:žádné
Obyvatelé planety:
Isané

Isan je jedna ze tří planet binární soustavy Wilan-Wilanet.

Planeta disponuje dýchatelnou atmosférou. Biosféra je podobná jako na Zemi. V důsledku atomové války je velká část povrchu planety radioaktivní a tedy neobyvatelná. Záření vedlo k mutaci v lokální biosféře, hlavně u žlutohnědé trávy nebo brouků, kteří se zvětšili do velikosti malých psů. Zdejší obyvatelé jsou humanoidi s červenýma očima, proto se nejspíš jedná o arkonidskou kolonii, na kterou se během archaické periody Velkého Impéria zapomnělo.

Na dvou planetárních kontinentech vznikly později nepřátelské státy Othahey a Heyatha.

Historie

Asi osm let před přistáním skupinky Terranců zde došlo k atomové válce mezi oběma zdejšími národy. V této válce přišla o život velká část ze tří miliard obyvatel. Asi 100‘000 jich přežilo ve velkých podzemních bunkrech.

V roce 2040 navštívila planetu skupina pozemšťanů vedená Perry Rhodanem. Podařilo se jim zažehnat rozvíjející se válku mezi dvěma bunkry o sotva stačící zdroje a poslali obyvatelům kosmickou loď DRUSUS s potravinami a zdroji pro obnovu.

Další expedice Terranců na Isan se udála v roce 2190 pod vedením Reginalda Bulla. Přitom se zjistilo, že Isané upadli zpět do doby kamenné a už neznají ani oheň. Expedice zjistila, že Isané byli utlačováni od mutovaných rostlin, které se nazývaly Moogani. Použitím biologických zbraní z doby války byly všechny tyto rostliny na Isanu zničeny. Obyvatelstvo bylo zachráněno, a předpokládá se, že se kultura Isanů bude znovu vyvíjet dále.