Soustava duchů

z Databáze Multiversa
Tento výraz byl používán pro Sluneční soustavu v době, kdy byla ukryta pod ochranou ASP (tedy po roce 3430). Duchové byli v té době Pozemšťané, kteří byli považováni za vyhlazené a operovali v utajení.