Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2459
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2459
Název:Komplex Astrovent
(Komplex Astrovent)
Autor:Wim Vandemaan
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:02. října 2008
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1347 NGL
Na Světě sta sluncí – v ohnisku kybernetické konspirace
Hlavní postavy románu:

Roi Danton – Pozemšťan spatří světlo sta sluncí.

Goran Frownie a Ero Ustinoth – Dva agenti SPL na palubě traitanku.

Ecktim – Kalbaron přijme zvláštního hosta.

Gessounin a Zaubilski – Dva Posbiové.

Kirmizz – Pilot chaotenderu se cítí špehován.

Situace Perryho Rhodana a lidstva je zoufalá: Gigantická vesmírná flotila, Terminační kolona TRAITOR, obsadila planety Mléčné dráhy. TRAITOR jedná z pověření chaotarchů, Mocností Chaosu. Cílem je nekompromisní vykořisťování. Mléčná dráha má být využita jako zdroj surovin k zabezpečení existence negasféry. Tento kosmický útvar vzniká v blízké galaxii Hangay – jde o místo, které je neobyvatelné pro běžný život a kde neplatí přírodní zákony.

Lidé na Zemi a ostatních planetách Sluneční soustavy stále odolávají úderům Terminační kolony, zabarikádováni za štítem TERRANOVA. Zpoza této bariéry se všemi prostředky pokouší škodit záměrům Kolony.

Návrat zdánlivě mrtvého Roie Dantona ze spárů Kolony otevře Pozemšťanům nové možnosti, zejména proto, že Rhodanova syna doprovází oddíl 1800 proti TRAITORu bojujících Mikrobestií. Odvážná expedice za Dantyrena se vydávajícího Dantona získá upozorněn na tajemné místo – KOMPLEX ASTROVENT...


Když se traitank 1 199 188 – Roiem Dantonem překřtěný na DARK GHOUL – přiblíží do vzdálenosti 300 světelných let od Světa sta sluncí a začne se zaměřováním okolí, zažijí Pozemšťané překvapení: Centrální svět Posbiů zmizel. V oblasti jsou lokalizovány pouze silné poruchy časoprostorové struktury. Traitank letí dál a deset světelných let od Světa sta sluncí zřejmě projde nějakou bariérou, neboť se před ním neočekávaně objeví jak umělými slunci osvětlená planeta, tak 300 000 deaktivovaných fragmentárních plavidel, 536 eskader Chaosu, 38 tvrzí Kolony a kompletní soubor Kolonových továren. Je zde přítomen i Aarus–Zorm. Posléze je nalezen 24 000 kilometrů měřící kruh, skládající se z 2121 v ultravysokém frekvenčním rozsahu vyzařujících energetických polí. Roi Danton okamžitě pochopí, že se jedná o kabinety – Svět sta sluncí je staveništěm VULTAPHERu! Vyjasní se tedy, co znamená kódový výraz „komplex Astrovent“. Skutečně se o něco později objeví další kabinet budoucího chaotenderu.

Pozemšťané by se nejradši ihned otočili a tuto důležitou zprávu doručili do Sluneční soustavy, aby mohla být na vznikajících chaotender nasazena torpéda se strukturálními hořáky. Bohužel už byla zahájena komunikace se silami Kolony, takže by byl rychlý návrat interpretován jako útěk. Danton je přinucen, aby se s doprovodem vydal do továrny TRAIGOT–1105 a hrál roli nafoukaného duálního kapitána Dantyrena. Kalbaron Ecktim ho seznámí s Kolonovým geometrem Norynem Chapanem. Ten identifikoval Svět sta sluncí – pro jeho odlehlost a na základě v tomto sektoru panující neobvyklé hyperfyzikální stabilitě – jako ideální staveniště pro VULTAPHER. Jako na heslo se objeví ohromný vysokofrekvenční hyperpotenciál, který byl nedávno zjištěn také blízko Sluneční soustavy. Jedná se o MINATERG, srdce chaotenderu. Spolu s ním přichází ke Světu sta sluncí i Kirmizz. Ten si zavolá Roie Dantona alias Dantyrena k osobnímu setkání mezi čtyřma (resp. šesti) očima. Danton nemá na výběr, musí se na schůzku dostavit, ačkoli ho již přemáhají bolesti, které mu působí jeho kokonová maska. Transmiterovým polem dosáhne světa Posbiů, ale po Kirmizzovi nyní ani vidu.

Už jen stěží při smyslech najde Danton jakousi chatu. Narazí zde na Posbie Gessounina a Zaubilskiho, kteří mu pomohou. Gessounin je pravděpodobně první pozitronicko–biologický robot, u něhož se vyvinul paradar. Je relevační detektor (vycítí, kde a kdy se něco důležitého odehrává) a temporalremovátor (může zastavit a otočit plynutí času). Když je Danton zase při síle, jde za Kirmizzem. Rozhovor s pilotem chaotenderu však nedopadne vůbec dobře. Kirmizz rozpozná Dantonův převlek a zlomí mu vaz. Krátce před Dantonovou smrtí zasáhneme Gessounin a vrátí čas. Danton má tedy další šanci vést rozhovor s Kirmizzem a tentokrát tak, aby neopakoval předchozí chyby. Tentokrát hraje napůl šílenou zrůdu, kterou Dantyren–2 skutečně byl. Jeho bolesti, které ho dokonce v závěru rozmluvy zbaví vědomí, mu výjimečně pomohou. Kirmizz s opovržlivou poznámkou odchází a nechá Dantyrena ležet – nenáviděnému Inspektorovi postupu přeje jen více takovýchto méněcenných pomocníků. Zařídí, aby byl Dantyren dopraven na DARK GHOUL. Dne 3. června 1347 NGL se traitank konečně vydá k Mléčné dráze. Danton musí být operován, neboť kokonovou maskou vnucené nepřirozené držení těla vedlo k odumření částí tkáně v oblasti břicha.

Zcela nepozorovaně se mezitím odehraje cosi, co Posbiové označí za kybernetickou konspiraci. Hyperinpotronika Světa sta sluncí naváže kontakt se supratronikou jednoho z traitanků a vyprovokuje ji k jakémusi souboji. Jde o to, která z umělých inteligencí je lepší a vyspělejší. Hyperinpotronika sice prohraje, tvrdí však, že do hry nasadila jen část svého plného potenciálu. Příliš snadno vydobyté vítězství supratronice nestačí a žádá, aby hyperinpotronika soustředila všechny síly. Jen na to čekající hyperinpotronika nyní zavolá na pomoc všechny své fragment, k nimž náleží také se Zaubilskim spojený Gessounin. Posbijský mutant svým paradarem zmanipuluje paměť a programy protivníka. Supratronika už nemůže rozeznat rozdíl mezi přítomností, minulostí a budoucností. Je tedy zcela zmatena a ochromena. Hyperinpotronika doufá, že se tento chaos přenese na další sesíťované supratroniky TRAITORu, avšak tak daleko situace nezajde. Další supratronika pojme podezření a včas zničí „infikovaný“ traitank. Protože má být Svět sta sluncí rovněž přetvořen v kabinet VULTAPHERu, je trest TRAITORu jen mírný. Jsou zničeni jen Gessounin a Zaubilski. Navíc palbě traitanku padnou za oběť jen jejich robotická těla, vědomí obou Posbiů jsou milisekundu před zánikem přesunuta pryč. O něco později obdrží roboti oba dva nová těla.