Menu
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Lemuria, svazek 1
Název:Hvězdná archa
(Die Sternenarche)
Autor:Frank Borsch
Vydáno poprvé:říjen 2004
Vydáno v češtině:22.8.2006
Čas děje: duben 1327 NGL

Hvězdná archa NETHACK ACHTON

Metach (lemursky: dělník) Vanron je Hledač hvězd. Patří ke skupině, která podle pokynů Naahka (lemursky: velitel) proniká do technických oblastí hvězdné archy NETHACK ACHTON, aby získala pohled na hvězdy.

Venron se napojí na palubní počítač a stáhne si data o struktuře archy. Objeví tak hangár, ve kterém se nachází starý trajekt. Aniž by svou sestru Denetree informoval o svém plánu, pokusí se do trajektu proniknout. Podaří se mu to, spustí ale bezpečnostní poplach. Skupina Tenoyů (lemursky: veřejná bezpečnost) ho má zatknout, ale v panice zamíří palubní dělo trajektu na hangárovou bránu a vystřelí. Při dekompresi jsou Tenoyové zabiti a Venron může skrze zničenou bránu odletět. Jeho sen dostat se ke hvězdám, je na dosah ruky, ale trajekt je střelen raketou archy.

Denetree si všimne nepřítomnosti svého bratra Venrona. Žádný člen jeho pracovní skupiny o něm ale nemá žádné informace. Když se pokusí zeptat se lodního počítače, přijde přes terminál oficiální hlášení. Mluví se v něm o Venronově útěku, při kterém zabil 43 Tenoyů. Naahk následně ohlásí smrt Venrona a stanoví stejný trest pro jeho spolupachatele.

Naahk Lemal Netwar kontroluje přes hlavní terminál různé parametry své archy. Pokouší se přes něj získat informace o Venronových spolupachatelích, ale protože síť kvůli různým výpadkům nepracuje správně, nezíská žádnou odpověď. Rozhodne se proto vyslat Tenoye. Těm se podaří chytit jednu z Hledaček hvězd. Naahk jí nechá vyslechnout Pekoyem (lemursky: psychiatr), přičemž prozradí jména ostatních, kromě jiného také Venronovu sestru Denetree.

Denetree se dostane do podezření jednoho z Tenoyů, před kterým jí zachrání Tenarchen (lemursky: důstojník) Launt, kterého znala z dřívějška, kdy patřil k Metachům. Na jednu noc jí poskytne útulek ve svém bytě. Druhý den začnou Tenoyové hledat Venronovy spolupracovníky. Aby mohla přežít, musí převzít jinou identitu. Její bratr to předpokládal, protože jí zanechal ident-chip, pomocí kterého se může vydávat za Danque.

Denetree se pod novým jménem přidá k údržbářské skupině, která se pohybuje větracími šachtami celé lodi. Poté co její skupina zapečetí větší trhlinu v jedné šachtě na střední palubě, rozhodne se zůstat s nimi na noc. Během večeře vyslechnou hlášení Naahka o zrádcích, kteří byli v posledních dnech zatčeni a odsouzeni k smrti.

PALENQUE

Prospektorská loď PALENQUE má rozkaz hledat v mlhovině Ochent suroviny. Na palubě se nachází Perry Rhodan, který chce údajně v rámci tour dobré vůle zlepšit vztahy mezi LSP a Akonany. Během hyperbouře dojde k přerušení spojení s jedním z pomocných člunů.

Na místě, kde se člun měl nacházet, nenajde PALENQUE nic. Delší pátrání nepřinese žádné výsledky, jsou nalezeny pouze zbytky neznámého kosmického plavidla. Při prohlídce senzorových dat nalezne Rhodan řešení: část trajektu zřejmě kolidovala se člunem při rychlosti světla, přičemž vznikl mrak hmoty. Protože je nyní jisté, že posádka člunu zemřela, rozhodne se velitelka Sharita Coho prozkoumat vrak.

Při prohlídce vraku objeví posádka PALENQUE jednoho přeživšího. Jedná se o Venrona, který trpí podchlazením a nedostatkem kyslíku. Nejprve reaguje klidně, ale když spatří uniformu velitelky, propadne panice. Sebere jí kombimet a zastřelí se.

Při pitvě cizince zjistí lodní lékař Hyman Mahal překvapivě, že mrtvý je potomkem dosud neznámé lemurské rady. Kromě toho přijde Mahal na to, že cizinec nikdy nežil na planetě. Rhodan si mezitím vyvine teorii. Protože trajekt vlastní silou nemohl dosáhnout rychlosti světla, pokusí se s pomocí palubní syntroniky stanovit kurz eventuální mateřské lodi.

LAS-TOÓR

LAS-TOÓR je akonská explorerská loď, která v mlhovině Ochent hledá vědecké poznatky. Na palubě se nachází expertka na Lemury Solina Tormas. Velitel Jere z Baloy ji přivolá na můstek, poté co se pokusí pátrat v HistNetu.

Mezitím se PALENQUE podaří nalézt mateřskou loď trajektu. Nachází se poblíž, ale kvůli vysoce výkonné zaměřovací ochraně nemohla být přesně zaměřena. Po skoku do blízkosti lodi zjistí senzory, že disponuje jen primitivními technologiemi. Krátce na to zachytí senzory výstup kosmické lodi z hyperprostoru.

Historička Solina Tormas se dostane na můstek LAS-TOÓRU ve chvíli, kdy senzory zachytí cizí kosmickou loď, která pod zaměřovací ochranou letí téměř rychlostí světla. V blízkosti lodi se nachází terranská loď o velikosti těžkého křižníku. Obě strany vyčkávají a pokusí se sjednat kompromis. Kdyby došlo k válečnému střetnutí, mohla by být lemurská loď zničena.

Expedice k hvězdné arše

Po vzájemném vyhrožování se Akonané a Terranci dohodnou na společnou misi a na výměnu posádky. Jeden ze člunů PALENQUE a akonský shift se přiblíží k arše. Protože na trupu neobjeví žádný vstup, proříznou si cestu. Na palubě se dostanou nejprve do technické sekce, která byla zřejmě už před staletími opuštěna. Solině se podaří hacknout přes terminál palubní počítač a překonat několik bezpečnostních bariér. Pro jistotu zanechá v počítači trojana. Průzkumný tým se dostane k vnějším palubám hvězdné archy. Ani zde nepotkají živou duši. Kromě polí s velkým množstvím různých průmyslových plodin a jednoho jízdního kola neobjeví žádné poukazy na obyvatele.

Terranský výměnný důstojník je mezitím vřele přijat vedením na akonském exploreru. Dostane přidělenu luxusní kajutu prvního důstojníka. Naproti tomu akonanka Eniva ta Drorar je na PALENQUE přijata nevlídně. Je zavřena do příbytku jedné z posádek prospektorského člunu a nemá žádný kontakt s vnějškem. Později dostane návštěvu lodního radisty Alemaheyu Kossa, který jí chce ukrátit čas. Během konzumace piva se Eniva a Kossa sblíží. Nálada je dále uvolněna jointem. Po partii hry na vzdušnou kytaru je scéna náhle přerušena velitelkou.

Útěk Denetree

Mezi Metachy panuje chaos. Cizinci vstoupili na loď a ze strachu nechce nikdo do jejich blízkosti. Denetree v tom ale vidí šanci a chce cizince dohnat.

Naahk zjistí při každodenní kontrole palubních dat určitou nekonzistenci. V jednom z vnějších sektorů z neznámých důvodů klesnul obsah kyslíku. Při průletu kamery tímto sektorem objeví umělý průnik. Od Tenarcha Launta získá hlášení o masové panice mezi Metachy kvůli neznámým vetřelcům. Poté přesune Tenoye do okolních sektorů.

Po krátké jízdě na kole najde Perry Rhodan neobyčejný oltář. Stojí na něm socha Haluťana, který je označován za strážce. Zatímco zkoumá oltář, přiblíží se k němu na kole Denetree a požádá jeho a jeho tým o ochranu. Vypráví jim svůj příběh, který započal útěkem jejího bratra na palubu trajektu.

Tenoyové se mezitím seskupují a vyzbrojují. Pod vedením Naahka zaútočí na cizince. Perry Rhodan a Solina se pokusí vyjednávat a setkají se s Naahkem, který podle všeho nosí buněčný aktivátor starého vejčitého typu. Perry Rhodan se nechá poznat jako nesmrtelný, což vytvoří první krok pro dohodu s Naahkem. Naahk si všimne uprchlice Denetree, která ho zapřísahává, aby upustil od exekuce ostatních hledačů hvězd. To je bohužel nemožné, protože počítač selhal a nedá se navázat spojení s exekučním komandem. Pokus o záchranu ztroskotá, protože antigravové agregáty nepracují a pomoc tak přijde pozdě.

Sedmá flotila zasahuje

Na LAS-TOÓR se ohlásí Takhan Mechtan z Takliru, admirál sedmé flotily, aby zjistit, protože se už 17 dní nacházejí v dilatačním letu.

Denetree nemůže pochopit, že jsou všichni její přátelé mrtví. Na smutek ale nemá čas. Sedmá flotila obklíčí archu a vyšle pěchotu. Takhan Mechtan prohlásí archu za majetek Akonské říše. Pozemšťané jsou z archy vykázáni. Solině se pod záminkou podaří, že Denetree odejde s Terranci. Sotva se tým dostane na palubu PALENQUE, musí loď prchnout.

Na Maahkoře, velvyslaneckém světě Maahků dojde k neoficiálnímu setkání mezi posádkami PALENQUE a LAS-TOÓRU v místním lokálu. Obě posádky se dohodnou na další spolupráci. Základ pro to vytvoří paměťový čip, který Denetree propašovala z archy. Alemaheyu Kossa přidá další záchytný bod: krátce po vstupu do archy byl zaměřen hyperimpulz, který přicházel přímo z archy. Smysl a účel nemodulovaného impulzu se nedá objasnit. V závěru večera uspořádají Kossa s Envivou koncert.