AMU

AMU
AMU
© VPM kg.

AMU je entita, která vznikla z Amugath a asi před 20 miliony lety se spojila s Negacyprony, díky čemuž se vyvinuly zvláštní dary Negacypronů a konečně také Cynů.

Všeobecně

Entita sama sebe považuje za ženu. Manifestuje se v různých formách, mimo jiné jako osm metrů vysoký, černý obelisk. Vystupovala také v podobě humanoidní, androgynní bytosti.

Obelisk je živoucí – dýchá a má tlukoucí srdce.

Bytost je dva metry vysoká, má štíhlou postavu a nosí těsně přiléhající béžovou kombinézu. Nezakrytá část těla je pokryta hladkou, téměř transparentní pokožkou. Obličej je popisován jako étericky krásný. Humanoidní forma AMU má dlouhé kaštanové vlasy.

Dějiny

AMU se vyvinula z lidu Amugath, národa dýchačů vodíku a metanu, který stál těsně před skokem na vyšší úroveň cibulového modelu. AMU sama sebe chápala za kondenzát oduševnělého lidu a po neznámý čas cestovala jako psimateriální avatar na palubě posledního obeliskového korábu GAHISH vesmírem. AMU byla svědkem refaktivního skoku, přičemž se s ní spojila kvanta temnoty. Avatar AMU byl odhozen do hyperprostoru a ve standardním univerzu po něm zůstala pouze pseudomateriální projekce. Ta přijala formu jediného objektu, který se nacházel poblíž ní: černého obelisku. Tento obelisk nevrhal stín, neboť tělo AMU už bylo pouze stínem bývalé podoby.

AMU se pak nějaký čas zdržovala na planetě Cyprona, těžce však trpěla pod vlivem vibrapsí, což ještě zesílilo útrapy, způsobené spojením s kvanty temnoty. Pod vlivem vibrapsí postupně vznikli Negacyproni. Ti se cítili přitahováni k AMU a teleportovali se jejího nitra, přičemž co sebe přijímali část schopností entity. Rozvinuli si tak schopnost přijmout prostřednictvím parafyzikálního zrcadlení libovolnou podobu. AMU posléze opustila Cypronu, aby zabránila Negacypronům v dalším kontaktu, jehož prostřednictvím mohl mladý národ snadno dojít újmy. Vyhledala útočiště v Tare-Šarmu, v němž retroverze rozběsnila hyperfyzikální chaos. Nakonec se dostala do prostorového sektoru Alufir, kde kvůli blízkosti kosmických poslů zuřilo méně hyperbouří než ve zbytku galaxie. Tam narazila na CHEOS-TAI a nalezla azyl za jejím časovým štítem. Hlavní část entity AMU zůstala jako host v ZÁKONOdárci. Zde nemohla podniknout nic bez svolení CHEOS-TAI. Malý úlomek sebe sama však zanechala v obeliskovitém plavidle. Ten čekal na to, až se objeví bytosti, spřízněné s AMU. K tomu došlo až po uplynutí 20 milionů let.

Perry Rhodan se část historie entity AMU dozvěděl během časové expedice, při níž pozoroval retroverzi negasféry v Tare-Šarmu. Cyproni mu darovali amulet, který mentální cestou předával údaje o historii jejich národa.

Negacyproni po dlouhou dobu marně pátrali po obeliskové lodi. Nalezli ji teprve mezi lety 55 000 a 60 000 před Kristem v prázdném prostoru u Tare-Šarmu. Odvezli ji pak na Thestos, kde byla uložena po příští tisíciletí.

V roce 1346 NGL dospěl Perry Rhodan po ukončení operace Tempus na Evolux. Předal Yakontům cypronský amulet a další informace, z nichž Yakontové pochopili, že pocházejí z Negacypronů. Wan Ahriman získal z amuletu informace, které nebyly Rhodanovi zpřístupněny. Tímto způsobem se Yakontové dozvěděli o obeliskovém plavidle. Castun Ogoras, několik dalších Yakontů, jakož i Perry Rhodan a Icho Tolot proto odletěli na Thestos, kde prozkoumali prastarou loď. Navázali kontakt s AMU, a sledujíce její pokyny se dostali až do sektoru Alufir. ZÁKONOdárce povolil lodi LIRIO průchod časovým štítem, když zaznamenal Rhodanovu rytířskou auru. AMU se cítila spojena s Yakonty, protože poznala příbuznost s nimi, a vyprávěla jim celou svou historii.

AMU se na palubě CHEOS-TAI dostala na Evolux a rozhodla se zůstat zde s Yakonty. Její první zákrok spočíval v tom, že požádala Wan Ahrimana, aby neprosadil Pokání loděnice u Vanta Aquinta.

Zdroje

PR 2435, PR 2454, PR 2455

V tomto článku je použit překlad textu z článku »AMU« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!