Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2005
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2005
Název:Ztroskotání v NACHTu
(Gestrandet in NACHT)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:25.1.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
SOL v pasti - v naprosto cizím vesmíru
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se musí s posádkou SOL zorientovat v cizím vesmíru

Crom Harkanvolter - mladý Mom'Serim je konfrontován s neobyčejnou situací

Icho Tolot - Haluťan jde jako člen komanda do NACHTu

Tonko Kerzner - ertruský podplukovník má zvláštní zálibu

Zatímco se Atlan a ostatní členové posádky SOL pomalu vzpamatovávají z průchodu Mega-Dómem a Vincent Garronova psionického útoku, je jejich loď uchopena mimořádně silným poutacím polem Mom'Serimů a ostřelována paprskovými zbraněmi. Navzdory paratronovým štítům jsou všechna pozitronická zařízení na SOL citelně porušena. Zejména zbraňové systémy obrácené k Nacht-osm jsou už nepoužitelné. Když se Romanu Muel-Chenovi podaří otočit loď kolem podélné osy, a je vystřelena salva z transformačních děl směrem k Nacht-osm, Mom'Serimové, kteří byli až dosud přesvědčení, že před sebou mají Mundäny, zastaví palbu. Začnou ale SOL přitahovat k planetoidní stanici. Podporován technikem a amatérským botanikem Bodo Mouskone a ertruským podplukovníkem Tonko Kerznerem, se Korphyre "Sokol" Tangens , nový šéf vědců SOL, pouští do opravy poškozené periferní pozitroniky SENECY. Tangens je 1.60 metru vysoký, svou přezdívku získal kvůli velikému nosu, a je pokládán za specialistu na starou techniku. Je přizpůsobený prostředí suchého světa Korphyria ve hvězdokupě Hayok, kterou před deseti tisíci lety kolonizovali lemurští kolonisté.

Po opravě dostane Tonko Kerzner rozkaz, aby společně s Icho Tolotem vyřadil projektor poutacího pole na cizím planetoidu. Protože silný ochranný štít Nacht-osm je kvůli paprskovým zbraním vypnutý, oba se tam mohou bezproblémově dostat. Rádiový kontakt se SOL se ale přeruší.

Zatímco Tolot a Kerzner prozkoumávají Nacht-osm, snaží se Atlan smírně vyřešit konflikt. Protože i Crom Harkanvolter usiluje o mírové řešení, odebere se se svým poradcem Garbamem a čtyřicetičlenou delegací eunuchů na palubu SOL. Když Atlan ukáže Lord-eunuchovi pečeť, kterou na SOL zanechal Lotho Keraete1), vznikne nad symbol ESTARTU, holografiký trojúhelník se třemi šípy a hlasem ID vyzve Mom'Serimy, aby jeho přátelé podporovali při plnění jejich úkolu. Kromě toho se z Pečetě vysune dvacet centimetrů dlouhá deska z tenoučké formy energie, ve které je otisk Atlanovy ruky.

Mezitím získá Tolot a Kerzner dojem, že technika Nacht-osm předstihuje galaktickou, ale že mnoho funkcí, které Mom'Serimové vykonávají, slouží jen proto, aby je zaměstnávalo. Mom'Serimové působí na oba galaktiky zvláštním unaveným dojmem. Haluťan a Ertrusan se dostanou na vojenský planetoid Nacht-osm 4, na kterém jsou nainstalované projektory poutacího pole.

Daram Hassentater, po moci dychtící zástupce Croma Harkanvoltera, se pokusí v době nepřítomnosti mladého Lord-eunucha převzít velení. Aby se zbavil Harkanvolterova vlivu, dá pod záminkou akce proti oběma vetřelcům na Nacht-osm 4 rozkaz bojovým oddílům, aby zničili projektory poutacího pole. Dojde ke zkratu a projektory zesílí svou aktivitu a táhnout SOL k Nachta-osm stále rychleji. Tolot a Kerzner se okamžitě vrací zpět na SOL. Bezprostředně před ničivou kolizí paratronových štítů SOL se štíty Nacht-osm se Mom'Serimům podaří vypnout poutací pole. Přesto dojde ke styku štítů, což způsobí na Nacht-osm 3, planetoidu odpovědnému za recyklace, obrovské škody. Crom Harkanvolter odletí žpět na planetoid a Daram Hassentater je z rozkazu Lord-eunucha odsouzen k popravě.

Když Atlan položí svou ruku do prohloubeniny na desce v Pečeti, vysvětlí hlas ID se strašlivým smíchem, že osud lidstva závisí na tom, jestli se podaří SOL až do 944.8741.8 segafu ukrýt před Auroch-Maxo-552), jedním z Kym-Jorierů3) 4). Od Crom Harkanvoltera, který výraz »Auroch-Maxo-55« ani pojem »Kym-Jorier« nikdy neslyšel, se Atlan dozví, že do termínu uvedeného ID zbývá ještě dvacet osm dnů a osmnáct hodin a že SOL může NACHT opustit přes Peřej.