Perry Rhodan 2004 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2004
Název:V poutech NACHTu
(Im Bann NACHT)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:18.1.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878 / 18 milionů let př.n.l.
Dva mladíci v nezvyklém prostředí - a mutanta popadá amok
Hlavní postavy románu:

Crom Harkanvolter - Smělý Mom'Serim stojí před velkou životní drahou

Yessim Shrankangar - Mladá Mom'Serimka následuje svého přítele až ke Sloupu Nachtu

Vincent Garron - takzvaný smrtící mutant si konečně vybere stranu

Mondra Diamondová - bývalá agentka SPL bojuje za 6000 životů - a za svoje dítě

Delorian Rhodan - syn Šestého posla nepřímo pomůže

Mega-Dóm v Segafrendu1) leží v 0.42 světelného roku velké extrauniverzální zóně, která je Mom'Serimery nazvána NACHT. Její okraj nazývají »temná hranice«. Jako »strážci NACHTu« žije 350‘000 Mom'Serimů v kosmické stanici Nacht-osm. Je vzdálena 336‘000 kilometrů od Mega-Dómu, který Mom'Serimové nazývají »sloup NACHTu«, a skládá se z osmi planetoidů o průměru tří kilometrů, které jsou čtyři kilometry dlouhou a tři sta metrů širokou rourou spojeny do krychle. Na proti osmi planetoidům leží ve vzdálenosti 0.1 světelného roku »peřeje«, modře se třpytící, 1220 kilometrů velké energetické kulové pole, které NACHT spojuje s galaxií Segafrendo.

U Mom'Serimů se traduje, že mocná energie, která na druhém konci Temné hranice vtékala do Segafrenda, byla před dávnými časy superinteligencí ESTARTU zregulovaná, aby nebyla nebezpečná pro galaxii3). Před 11‘500 Segafy (1008 let) došlo u tajemných Mundänů k válce o »Galaktickou korunu« proti ESTARTU. O výsledku války nevědí Mom'Serimové nic, ale od té doby se superinteligence neobjevila4). Mom'Serimové fungují jako její místodržitelé a starají se o to, aby jen legitimované lodě Galaktické koruny mohli přes Peřej proniknout do NACHTu. Dlouhá nepřítomnost ESTARTU rozdělila Mom'Serimy na dva tábory. »Optimisté NACHTU« očekávají návrat superinteligence v dohledné době a zasazují se o to, aby Mom'Serimové drželi Nacht-osm v pohotovosti, zatímco druhý tábor, »Cynikové NACHTU«, už nevěří, že se ESTARTU znovu vrátí, a proto jsou pro vypnutí zařízení na osmi planetoidech.

Mom'Serimové jsou velicí asi 1.25 metru, mají infračervené vidění, připomínají humanoidy a mají ruce se čtyřmi prsty. Předek hlavy s malými ústy je na spodní straně výrazně hrudkovitý. Na horní straně mají rovný a široký nos, který má jen jeden otvor. Dva malé otvory pod ním obsahují čichové senzory. Po straně nosu leží mandlovité oči, na rozvlátém čele mají dvě půl metrová mozková tykadla. Jsou chrupavkami připojeny k hlavě, jsou silně prokrvené a obsahují gangliovité výběžky mozku. Slouží jako senzory citlivé na vibrace. K dorozumívání používají Mom'Serimové řeč Segafrenďanů Frendo-Prom. Průměrná délka života Mom'Serimerů činí jen 240 Segafů (21 roků). Mom'Serimové jsou hermafrodity, pohlavní znaky se začínají objevovat až ve věku šedesáti osmi Segafů (šest let). Sdružují se poté do párů, ve kterých zůstávají, i poté co pohlavní znaky znovu zmizí, aby se později, podle okolností i v jiné formě, znovu objevily. V čele Mom'serimské společnosti je Lord-Eunuch a druhý eunuch, kterým byli odebrány žlázy s vnitřní sekrecí, aby jejich práci nepřerušila starost o potomky.

Charakter Mom'Serima Crom Harkanvoltera ovlivňila v ranném dětství zvídavost a touha po dobrodružství. Jako pět segafů (tři roky) staré dítě pronikl se svým o dva segafy mladším přítelem Yesim Shrankangardem nedovoleně na povrch planety planetoidu Nacht-osm 5. Jako studenti vyletí Crom a Yessim na vlastní pěst s trámovitým tryskáčem do NACHTu. Jejich průvodce Tarnam Gravenshaken se při tom přiblíží k Temné hranici tak daleko, že zmizí.

Po smrti svého otce poruší mezitím padesát sedm segafů (5 let) starý Crom největší tabu a odletí s Yessim ke Sloupu NACHTU, k Mega-Dómu, a přistane v Port Emaranve, ve městě na vrcholku Hřibu. To působí úplně opuštěně. Okna výškových domů jsou zavřená a vchody oba mladí Mom'Serimové nemůžou najít. V několika oknech ale Crom věří, že zahlédl amorfní bytosti.

Když se Crom Harkanvolter později stane mužem a Yessim Shrankangard ženou, stane se z obou přátel pár. Ve věku šedesáti devíti segafů (šesti let) je ale Crom na základě své inteligence a výkonnosti určen za nástupce starého Lord-eunacha Yankhara. O segaf později porodí Yessim Cromovo dítě. Yessim Shrankangar ale nemůže vyřešit svůj/její vztah ke Cromovi a nakonec odlétá do Port Emaranve a zabije se, něž ho/jí Crom může následovat.

O něco později umírá Lord-eunuch a Crom Harkanvolter, kterého eunuch Garbam mezitím připravil na novou úlohu, se má stát jeho nástupcem. Již druhý den jeho funkčního období opustí SOL Mega-Dóm NACHTu.

Šest tisíc členů posádky SOL5) prožilo hyperprostorovou cestu z Pulsu do Mega-Dómu v Segafrendu jako dlouhotrvající, surrealistické snění. Vincent Garron během letu prožívá hrozné útrapy a nakonec uvěří, že před sebou vidí umrlčí lebku, která ho vybízí, aby se rozhodnul pro stranu dobra nebo zla. Když si Garron vybere stranu zla, začne vidět barevně, a jeho psí-síly vzrostou do nesmírné velikosti. V klamné představě, že musí zabít všechny živé tvory na palubě, ochromí posádku silným sugestivním útokem. Jeho psionická schopnost způsobuje pomalé vysávání životní síly od členů posádky. Garron se pustí do hledání Atlana a ostatních nositelích aktivátorů, které vidí jako speciální nepřátele. Přitom narazí na Tuyulu Azyk a zabije mladou bluesanku vlastníma rukama. Garron teď vycítí duševní odpor, který vychází z Deloriana Rhodana a vyhledá kajutu Mondry Diamondové. Dříve než ale může dítě uškrtit, je ho matka ho zastřelí, protože jí její syn mentálně podpořil a řekl jí, ať si od medorobota nechá dát stimulační sedativa.

Protože Mom'Serimové v SOL nepoznávají žádnou známou kosmickou loď a věří na útok Mundänů, poručí Lord-Eunuch Crom Harkanvolter dne 944.8741.86-09 Segafského letopočtu, zničit činkovitý křižník všemi zbraněmi, hlavně jeho vnitřní mentální vyzařování.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!