Spáči SOL

Spáči SOL byli v roce 3791 legendární hrdinové generační lodi SOL. Znamenalo to, že spí a mohou být probuzeni v případě, že by lodi hrozilo nebezpečí.

Historie

V roce 3608 se Cletonu Weiselovi podařilo nalákat do pasti svých pět rozhněvaných soupeřů. Jeho cílem bylo všechny vyřadit, protože mu stáli v cestě k definitivnímu převzetí moci na palubě. Byli to Joscan Hellmut jako bývalý mluvčí Solánců u Perryho Rhodana, Gavro Yaal jako radikální vůdce v prvních letech SOL, a tři známí mutanti. Protože jako nehoda maskovaný pokus o vraždu na Gavro Yaala selhal a druhá taková akce nepřicházela v úvahu, hledal Weisel jinou cestu.

Když Joscan Hellmut, Bjo Breiskoll a Federspiel podnikli neautorizovanou záchrannou akci, viděl v tom Weisel svou šanci. Protože se akce podařila, nemohl osoby postavit před palubní soud. Propagandou z nich ale udělal hrdiny a přesvědčil Solánce, že pro loď a obyvatele bude nejlepší, když tyto kvalifikované osoby budou přeloženy do hlubokého spánku, aby mohly být k dispozici v dalších desetiletích a staletích, pokud bude loď potřebovat pomoc. Weisel samozřejmě nikdy neměl v úmyslu, aby se to skutečně stalo. Chtěl pohodlně a natrvalo odklidit z cesty své rivaly.

Weisel dal SENEKOVI rozkaz připravit potřebné zařízení. SENECA označil tento záměr jako Projekt přežití a během 10 dnů připravil pět potřebných spacích kójí. Jednalo se o nádrže z černého, neprůhledného materiálu, které byly umístěny do nízké, dlouhé místnosti. 14. května 3608 bylo pět osob uvrženo do hlubokého spánku. Jen velitel SOL, později Hight Sideryt SOLAGu měl oprávnění je probudit. Podle plánu Weisela do místnosti desetiletí nikdo nevstoupil. V dubnu 3791 byli spáči probuzeni Chartem Decconem. Atlan přesvědčil High Sideryta definitivně o tom, že SOL kvůli konfliktu s Kvádrem potřebuje pomoc spáčů. Probuzení trvalo asi 80 minut, potom bylo všech pět spáčů zcela k dispozici - přečkali 183 let bez úhony. V následujících letech patřila pětice spáčů k nejcennějším pomocníkům Arkonidana, při zklidňování poměrů na palubě a při plnění jeho úkolů.

Známí spáči

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Schläfer_der_SOL« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!