Generál

Generál je vysoká vojenská hodnost jak v Solární flotile, tak i v USO. Pod hodnostní skupinou generálů stojí plukovníci jako nejvyšší štábní důstojníci. Nejvyšší generálské hodnosti jsou potom podřízené admirálovi.

Jako generál se označuje jak brigádní generál, generálmajor, generál poručík a generál (se čtyřmi kometami). V USO existuje ještě generálplukovník a generáladmirál, který je zástupcem lordadmirála Atlana.

Poznámka: brigádní generál jako nejspodnější hodnost generála se v sérii často zmiňuje pouze jako generál, stejně jako generál se čtyřmi kometami. Stejné je to občas i s generálmajorem a generál poručíkem. Z toho lze usuzovat na to, že o skutečném generálovi, tedy o tom se čtyřmi kometami, se mluví jen tehdy, je-li to uvedeno explicitně.

Hodnostní odznaky

Generálové Země nosili podle svého hodnostního stupně jednu nebo více hvězd. Nejvyšší hodnost byla pěti hvězdičkový generál, což odpovídá maršálovi. Generál poručík měl v roce 2044 na nárameníku 2 stříbrné komety.

Kolem 2114 se používaly zlaté proužky – brigádní generál měl jeden zlatý proužek, z čehož lze usuzovat, že vyšší generálové jich měli adekvátně víc.

Později (po 2430) byly pásky vystřídány zlatými kometami.

Rozsah úkolů

Generál většinou zaujímá post ve správě flotily nebo post odpovědného v tajné službě. Zasloužilým generálům je svěřeno velení větších flotilních svazů.

Uvnitř Třetí moci nebyl žádný generál. Solární flotila ve 21. století měla jen málo generálů. Po sloučení s Velkým impérium v roce 2114 bylo ale potřeba znatelně více generálů pro větší flotilní svazy. Tito generálové byli velmi často nasazování velmi daleko od Země a nebyli přímo zahrnuti do plánů vrchního velitelství. To bylo důvodem toho, proč se někteří generálové v roce 2329 téměř odvážili provést puč, kdyby se Perry Rhodan včas opět neobjevil.

Ve 25. století po výpadu do Andromedy počet generálů značně narostl. Byli-li generálové předtím nasazováni jen na důležitých postech, tak nyní mělo mnoho základen generála jako velitele – například relativně nedůležitý solární měsíc Triton.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál