Praporčík

z Databáze Multiversa

Praporčík je nejnižší důstojnickou hodnosti v Solární flotile, jakož i v USO a flotile LSP. Výraz byl převzat z ranného terranského armádního názvosloví. Přinejmenším v USO existuje ještě vrchní praporčík.

Ve skutečném světě nejsou praporčíci a vrchní praporčíci žádní důstojníci, ale důstojničtí čekatelé. Adekvátně k tomu se v některých románech uvádí poručík jako první důstojnická hodnost. V PR 180 se ale praporčík jednoznačně označuje za důstojníka. Dodává se, že praporčík stojí pod poručíkem.

V jiných románech (PR 672) se uvádí, že absolventi kosmické akademie (kadeti) začínají svou důstojnickou kariéru jako praporčíci, což také ukazuje na chápání praporčíka jako důstojnického čekatele. Naproti tomu se v PR 67 o všech 80 propuštěných kadetech mluví jako o poručících.

Známí praporčíci