Menu

Komodor je obecně velitelem lodi nebo flotilní jednotky. Tato hodnost se vyskytuje také v civilním sektoru kosmických letů.

Komodor (také komodor eskadry) byla hodnost v Solární flotile přímo nad plukovníkem, a tedy zdánlivě rovnocenná s brigádním generálem. Většina známých komodorů velela částem flotilních svazů. Lze se domnívat, že komodor, podobně jako u německého letectva, je plukovníkem, který má pod svých velením další plukovníky.

Poznámka: podle PR 332 a PR 335 jsou vysocí štábní důstojníci těmi, kteří mají velení nad jednou nebo více flotilami, pro jednoduchost nazýváni komodoři, aby se zajistila jednoznačná návaznost velení. Z toho lze usuzovat na to, že pojem komodor je jak funkční označení tak i služební stupeň.