Perry Rhodan 685 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 685
Název:Planeta ve strachu
(Planet in Angst)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Žijí pod ledem - a bojí se obyvatel třetí planety
Hlavní postavy románu:

Reelahg Layzot - biolog z planety Strnulý měsíc

Seem Allag - Layzotův asistent

Roi Danton - vedoucí expedice MARCO POLO

Ras Čubaj, Fellmer Lloyd a Gucky - mutanti budou mít plné ruce práce

Vysoký Achmill - Phabäer, kterého ovládá nedůvěra

Cschmohrt - Ploohn v zajetí Terranců

Se space-jetem MC-SP 35 dosáhnou Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Mentro Kosum, Ton-Huang a Irosch Schkunzky čtvrtou planetu systému Papillo, ledový svět Strnulý měsíc. Bezprostředně po přistání narazí na Phabäery Seem Allaga a Reelagha Layzota, členy expedice do částečně neprozkoumané polární oblasti Strnulého měsíce. Phabäerové jsou podobní malým, vzpřímeně chodícím medvědům a žijí v iracionálním strachu z obyvatel třetí planety. Když Roi Danton ale hypervysílačkou podá zprávu o tajné invazi insektoidů na Zannack, pochopí Allag a Layzot, že nikoliv Itrinkové, ale cizí invazoři jsou zodpovědní za ztrátu jejich telerobotů, sond a satelitů. Zatímco Kosum zůstává ve space-jetu, vydává se Čubaj, Lloyd, Ton-Huang, Schkunzky, Allag a Layzot se shiftem k údolí, ve kterém se podle výroku Phabäerů ukrývají neviditelní. Když se přiblíží k údolí, které je vyhříváno horkými prameny a magmatem, je na ně podniknut útok raketami a tryskovými roboty. Na dně mlhou zakrytého údolí objeví plantáže. Byly založeny mravencům podobnými insektoidy, na které narazila Dantonova skupina na Zannacku a kteří sami sebe nazývají Ploohnové. Když Layzot kvůli pro Phabäery nesnesitelnému vedru v údolí zemře, naviguje Allag shift Terranců ke vstupu do podzemního města Hammak. Protože ministr vědy Vysoký Achmil Allagově zprávě nevěří a chce mu aplikovat na Phabäery smrtelně působící drogu pravdy, zasáhne Čubaj a odnese Allaga do bezpečí.

Poté co agresivní frakce Phabäerů marně zaútočí na základnu domnělých invazorů ze třetí planety a zahyne při tom, začnou Terranci cíleně postupovat proti Ploohnům. Insektoidi proto následně přivolají své kosmické lodě a začnou bombardovat města Phabäerů. Roi Danton, Irmína Kotčistovová, Ponell Eitringer a Mikel Onnang přistanou se svým space-jetem také na Strnulém měsíci a zúčastní se bojům proti invazorům. Dva 1650 metrů dlouhé lodě, které přistáli v blízkosti rovníku, upozorní Terrance na tajné základny Ploohnů ukryté pod ledem. Mutanti do jedné proniknou a poškodí důležité agregáty, zejména rádiová zařízení. Když nakonec přiletí také MARCO POLO, jsou Ploohnové konečně poraženi a všechny kosmické lodě zničeny. Terranci se pokouší zajmout některé z insektoidů, ale Ploohnové okamžitě zemřou. Jen dva z nich, které Mentro Kosum a Irmína Kotčistovová okamžitě narkotizují, zůstanou naživu. Jeden z nich ale zemře okamžitě po probuzení.

Z myšlenek druhého, který se jmenuje Cschmorl, zjistí Lloyd, že je starý asi pět až šest set let a že Ploohnové v soustavě Papillo měli za úkol otestovat, jak by jejich rostliny, které jsou pro insektoidy velice důležité, snášely podmínky na třetí a čtvrté planetě. Aby mohli tyto rostliny pěstovat, v případě potřeby klidně vyhubí celé planetární obyvatelstvo. Protože ze zásady prozkoumávají každý nový objekt, jejich lodě navštívily i Zemi. Protože se ale Ploohnové velice snaží usmrtit Zeuse, domnívají se Terranci, že je pyramida na Goshmos Castle1) pro insektoidy důležitá. Se slovy »Dosáhneme svého cíle, je úplně jedno, co uděláte. Víme, že našeho cíle dosáhneme. Nikdo tomu nezabrání.« ukončí Cschmorl svůj život2).

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál