Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Hayok (planeta)
hledat
Astronomická data:
Soustava:Hayok (soustava)
Vzdálenost od Země:9220 LY
Průměr:14 667 km
Doba rotace:14,3 tonty
Doba oběhu:63,84 dne
Gravitace:0,92 g
Střední vzdálenost od slunce:33 milionů km
Počet měsíců:0
Obyvatelé planety:
Lemurové, Pozemšťané, Arkonidané

Hayok (lemursky Atrut), jediná planeta stejnojmenného slunce, byl až do zničení TRAITOREM hlavním světem hayocké hvězdokupy.

Za časů Prvního lidstva byl Atrut centrální planetou 21. Tamania a řídícím světem slunečního transmiteru Ulbradan-Trio. Byla zde produkována psionická hmota.


Přehled

Čtyři kontinenty pokrývaly 35 procent povrchu. Velkou část jižní hemisféry tvořila pevnina Varfa, zatímco na severní polokouli byly jako perly na řetězu seřazeny Garion, Vanyamo a Udroon.

Metropolí Zemi podobného a 9220 světelných let od Sluneční soustavy vzdáleného světa bylo město Vhalaum, v němž žilo několik miliónů obyvatel. Nejvýznamnější budovou byl na počátku 14. století NGL tatův palác. Sídlila zde Ascari da Vivo, držitelka hayockého léna.

Pod pohořím Pen'rakli se nacházela stanice Querionů.


Dějiny

V dávných dobách byl Hayok opěrným bodem Oldtimerů/Petronýrů.

Planeta byla spolu s Korphyrií a několika dalšími světy archipelu obydlena i v časech Lemurů. V lemurský válečném kalendáři byl Hayok veden jako jedna z psionických bašt. Do planetárního povrchu bylo za války proti Bestiím/Haluťanům uloženo celkem 17 miligramů psionické hmoty.

Po konci války upadli obyvatelé Hayoku do primitivních poměrů, srovnatelných s dobou kamennou na Zemi.

Po uplynutí mnoha tisíciletí planetu znovuobjevili Arkonidané. Hayok jimi byl anektován a včleněn do Velkého impéria. Během střetu s Druhým impériem přešel Hayok pod pozemskou kontrolu a až do 13. století NGL byl asociován s LSP.

Když se v Mléčné dráze objevil KorraVir a stoupla poptávka po pozitronických čipech, dostal se Hayok – kde si lidé potrpěli na „tradiční“ techniku a nebyli tak zasaženi rozmachem syntronických počítačů – neočekávaně opět do středu galaktického zájmu. Imperátor Bostich I. poté Hayok bez okolků anektoval coby „ztracenou arkonidskou kolonii“ a LSP se musela se skřípáním zubů vzdát svých továren. Planeta se neproslavila pouze počítačovými čipy – arkonská smetánka si velice oblíbila kůže wakudů, bobrovitých savců, živících se roztoči hagfy. Významný byl rovněž vývoz plodin yagu. Byly známy četné další druhy planetární fauny: hovězímu dobytku podobní cavani, bramové, hetturrové, scaffrani či barevné, kovově se třpytící, velkooké orchideové holubice.

Po hyperimpedančním šoku, k němuž došlo 11. září 1331 NGL, byl Hayok zasažen prudkou hypervychřicí. Reginald Bull využil příležitosti a s pomocí nové bitevní stanice jménem PRAETORIA obsadil nejdříve Asteroid 44 a potom samotný Hayok, kde se ocitla v nesnázích místní tajná základna PozemšťanůŠPECHAR. Když byli Arkonidané v listopadu 1331 NGL přinuceni akceptovat Hayocký hanebný mír, stáhly se pozemské síly (včetně PRAETORIE) ze systému.

Hayok patřil ke světům, které byly v roce 1340 NGL infikovány Ara-toxinem.

Když do Lokální skupiny roku 1344 NGL vpadla Terminační kolona TRAITOR, její sily obsadily i planetu Hayok. V blízkosti soustavy byla dislokována Tvrz kolony TRAICOON 0099.

Dne 8. srpna 1345 NGL se k planetě přiblížily čtyři eskadry Chaosu a Temný obelisk. Zatímco traitanky zajistily okolí Hayoku, obelisk přistál ve středu Vhalaumu. O několik dnů později, 15. srpna, obdržely jednotky Kolony posily. Kolonový trajekt přivezl další eskadru, takže planetu nyní kontrolovala kompletní operační flotila. Následně z povrchu Hayoku odstartovalo celkem 49 doposud ukrytých kulovitých lodí querionského designu a nezastaveno palbou traitanků zmizelo v hyperprostoru.

Na Dantyrenův návrh se k Hayoku jako symbol moci Kolony přesunul Služebnický hrad CRULT. Planeta byla nakonec dne 13. září 1345 NGL rozparcelována a z velké části byla v průběhu tohoto procesu zničena. Parcely pak posloužily jako kabinety při konstrukci chaotenderu VULTAPHER.


Zdroje